ЗОНАЛЬНІСТЬ

Екологія – охорона природи

ЗОНАЛЬНІСТЬ – відображення в процесах поширення та взаємодії компонентів, що утворюють середовище (в т. ч. дальнього, напр., перенесення орг. речовини з поверхневих шарів океану в його глибини, і навпаки), широтного (переважно) розподілу сонячної енергії на земній поверхні, а також характеру взаємозв’язку літосфери, гідросфери та атмосфери (напр., формування зон Світового океану). 3. характерна для клімат., гідрол., геохім., геоморф., грунт., біогеогр. та ін. процесів. Антроп. впливи нерідко призводять до зміщення зон або “розмивання” 3. (напр., кордони геогр. зон Сх.-Європейської рівнини останнім часом зміщуються на пн., що спричинено заг. потеплінням клімату і знищенням прир. рослинності, насамперед лісів).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗОНАЛЬНІСТЬ - Довідник з екології