ПРАВИЛО ПРИСКОРЕННЯ РОЗВИТКУ

Екологія – охорона природи

ПРАВИЛО ПРИСКОРЕННЯ РОЗВИТКУ – чим скоріше під впливом антроп. причин змінюється середовище життя людини в умовах ведення нею госп-ва, тим скоріше, за принципом зворотного зв’язку, відбувається зміна в соц.-екол. характеристиках людини, в екон. та техн. розвитку сусп-ва (знак процесу може бути додатним і від’ємним). Занадто велика швидкість розвитку може призвести до необхідності тимчасового “нульового” росту, оскільки вона порушує закон відповідності між рівнем розвитку продуктивних сил та прир.-ресурсним

потенціалом. Оскільки продуктивні сили сусп-ва забезпечують зв’язок між природою і сусп-вом (у цьому разі людина є складовою частиною як першого, так і другого), антроп. вплив виступає чинником у дії закону прискорення еволюції і швидко змінює середовище розвитку самого сусп-ва (створення біосередовища характерне і для всіх ін. організмів), тричленна система “природа – продуктивні сили – виробничі відносини” розвивається з тенденцією до самоприскорення процесів. Напр., тривалість кожної наступної сусп.-екон. формації коротша за попередню, але це прискорення не може охоплювати ізольовано тільки одне сусп-во. Воно характерне для всієї біосфери загалом.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРАВИЛО ПРИСКОРЕННЯ РОЗВИТКУ - Довідник з екології