ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

Розд Іл 3. Мультимедіа

ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

3.1. ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

1. Які пристрої для роботи з даними ви знаєте?

2. Які пристрої можуть зберігати і відтворювати для користувача зображення, музику, аудіокнижки, відеофільми?

3. Який спосіб подання повідомлень називають комбінованим?

ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІЙНІ ПОВІДОМЛЕННЯ, ОБ’ЄКТИ МУЛЬТИМЕДІА

З вивченого в 5-му класі ви вже знаєте, що повідомлення можна подавати різними способами: текстом, числами, графікою, звуком, відео, умовними сигналами, спеціальними символами

та комбінованим способом – шляхом поєднання кількох різних способів.

Повідомленнями, поданими комбінованим способом, є:

– стаття в часописі з фотографіями, що ілюструють архітектуру міста;

– відеокліп на популярну пісню;

– навчальний відеофільм про події з історії України;

– презентація про екскурсію учнів класу до Канева з відповідними фотографіями та описом пам’ятних місць;

– MMS з відеофрагментом прогулянки парком тощо.

Повідомлення, подані комбінованим способом, ще називають мультимедійними. Мультимедіа (лат. multum – багато, medium – загальнодоступне, загальне

надбання) – це поєднання різних способів подання повідомлень, а текст, графічні зображення, аудіо та відео є об’єктами мультимедійних повідомлень, або об’єктами мультимедіа.

Слід зважати на те, що доволі часто до об’єктів мультимедіа відносять тільки аудіо – та відеооб’єкти.

MMS (англ. Multimedia Messaging Service – послуга мультимедійних повідомлень) – послуга, використовуючи яку можна пересилати між мобільними пристроями повідомлення з мультимедійними об’єктами (зображення, звук, відео тощо).

ГАЛУЗІ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІА

Мультимедіа використовується в різних галузях людської діяльності. Ви вже знаєте, що мультимедіа активно використовується в комп’ютерних програмах, призначених для навчання. Ці програми ще називають електронними підручниками або посібниками. Вони містять, крім текстових даних, ще аудіо – та відеоматеріали, фотографії, схеми, графіки, анімацію, репродукції картин, просторові моделі реальних чи уявних об’єктів тощо (рис. 3.1) та надають користувачу можливість навчатися самостійно.

ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

Рис. 3.1 Вікно програми для навчання “Історія України”

Мультимедіа широко використовується під час створення кіно, відеофільмів і мультиплікації. Без мультимедійних об’єктів не можна собі уявити сучасні комп’ютерні ігри (рис. 3.2).

ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

Рис. 3.2. Вікно комп’ютерної гри “Новий рік”

Мультимедійні об’єкти використовуються в науці та у виробництві в основному для створення моделей процесів та явищ, а також проектування майбутніх зразків виробів: від звичайного гвинта до кораблів, автомобілів, космічних ракет, літаків тощо (рис. 3.3). Наприклад, учений чи конструктор може переглянути модель певного виробу, визначити, чи відповідає вона його задуму, змінити значення певних властивостей моделі, перевірити, як ці зміни вплинули на поведінку моделі, та вирішити, приймати ці зміни чи ні.

ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

Рис. 3.3. Моделі автомобіля, гвинта, літака

Мультимедіа використовують у рекламі, довідкових системах для покращення сприйняття відомостей про товари, послуги, засоби та шляхи подорожей тощо.

У медицині лікарі навчаються робити операції, перев’язки, використовуючи відеозаписи операції або моделі-тренажери, що імітують тіло людини.

У вашій сім’ї мабуть теж використовують мультимедіа для створення домашніх відеороликів, відео – та фотоархівів, вітань до свят тощо.

ПРИСТРОЇ ВВЕДЕННЯ, ВИВЕДЕННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ОБ’ЄКТІВ МУЛЬТИМЕДІА

Як ви вже знаете з 5-го класу, всі пристрої комп’ютера можна поділити на такі групи: пристрої введення даних, опрацювання даних, збереження та виведення даних.

Для введення об’єктів мультимедіа використовують:

– відео – (рис. 3.4) та веб-камери (рис. 3.5);

– фотоапарати;

– мікрофони (рис. 3.6);

– музичні синтезатори (рис. 3.7);

– графічні планшети (дигітайзери) (рис. 3.8);

– смартфони та мобільні телефони;

– сканери, диктофони тощо.

ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

Рис. 3.4. Відеокамера

ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

Рис. 3.5. Веб-камера

ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

Рис. 3.6. Мікрофон

ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

Рис. 3.7. Музичний синтезатор

ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

Рис. 3.8. Графічний планшет

Для виведення об’єктів мультимедіа використовують:

– монітори;

– телевізори;

– аудіо – (рис. 3.9) та відеопрогравачі (плеєри) (рис. 3.10);

– мультимедійні проектори (рис. 3.11);

– мультимедійні дошки (використовують і для введення об’єктів мультимедіа) (рис. 3.12);

ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

Рис. 3.13. Навушники

ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

Рис. 3.14. Звукові колонки

– навушники (рис. 3.13);

– звукові колонки (рис. 3.14) тощо.

Зберігання об’єктів мультимедіа здійснюється у файлах на носіях даних, види яких були розглянуті в 6-му класі. Окремі пристрої для роботи з мультимедійними даними (фотоапарати, відеокамери, аудіо – і відеоплеєри та інші) мають власні носії даних. Як правило, ці носії мають невеликі розміри. Це накопичувані на жорстких магнітних дисках (рис. 3.15) і касети з магнітними стрічками (рис. 3.16) для відеокамер і диктофонів, різноманітні типи флеш-карт (рис. 3.17).

ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

Рис. 3.15. Накопичувач на жорстких магнітних дисках

ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

Рис. 3.16. Мікрокасета

ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

Рис. 3.17. Флеш-карти

КОПІЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ МУЛЬТИМЕДІА

Об’єкти мультимедіа, як уже зазначалося, зберігаються у файлах. Операції з копіювання цих файлів здійснюються так само, як і будь – яких інших файлів. Однак, для того щоб виконати ці операції, спочатку потрібно підключити носій даних пристрою введення мультимедійних об’єктів до комп’ютера. Можливі кілька способів такого підключення.

Як правило, мультимедійні пристрої підключаються з використанням кабелю USB (англ. Universal Serial Bus – універсальна послідовна шина). Ці кабелі на кінцях мають роз’єми (рис. 3.18), які можуть бути кількох видів. Стандартний роз’єм підключається до комп’ютера, а інший – міні (лат. minimus – найменший) або мікро (грец. – дуже малий, дрібний) – у відповідне гніздо мультимедійного пристрою.

Часто для підключення мультимедійного пристрою використовують роз’єм HDMI (англ. High-Definition Multimedia Interface – мультимедійний інтерфейс високої чіткості) (рис. 3.19).

ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

Рис. 3.18. Роз’єми кабелю USB

ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

Рис. 3.19. Роз’єм HDMI

Для забезпечення зв’язку між мультимедійним пристроєм і комп’ютером потрібно встановити спеціальну програму, яка буде керувати передаванням даних. Сучасні операційні системи, як правило, самостійно визначають тип підключеного пристрою та встановлюють програму, яка забезпечує коректну його роботу. Користувач може відслідкувати хід визначення типу пристрою та пошук і встановлення потрібної програми за повідомленнями, що з’являються в нижньому правому куті екрана (рис. 3.20).

ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

Рис. 3.20. Повідомлення про хід автоматичного визначення типу підключеного пристрою

Якщо операційній системі не вдалося встановити тип пристрою або не знайдено потрібну програму, то користувачу необхідно буде встановити програму самостійно з лазерного диска, що поставляється разом із пристроєм.

Незалежно від типу роз’єму, що використовується, для копіювання файлів з об’єктами мультимедіа слід виконати такий алгоритм:

1. Приєднати один кінець кабелю (USB або HDM3) до пристрою, наприклад до фотокамери.

2. Приєднати другий кінець кабелю до комп’ютера (рис. 3.21).

ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

Рис. 3.21. Під’єднання фотокамери до комп’ютера

3. Увімкнути мультимедійний пристрій.

4. Вибрати команду Відкрити папку для перегляду файлів у списку дій вікна Знімний диск (рис. 3.22) або запустити на виконання програму Провідник, якщо зазначене вікно не відкрилося автоматично.

5. Знайти та виділити об’єкти, які потрібно скопіювати.

6. Виконати операцію копіювання у визначену для цього палку.

Іншим способом копіювання даних з пристрою мультимедіа на комп’ютер є використання флеш-карт. Для копіювання потрібно:

1. Вимкнути пристрій мультимедіа.

2. Вийняти флеш-карту з пристрою мультимедіа (рис. 3.23).

ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

Рис. 3.22. Вікно Знімний диск

ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

Рис. 3.23. Варіанти вийняття флеш-карти з різних фотокамер

3. Уставити флеш-карту у відповідний роз’єм на ноутбуці або в спеціальний пристрій для роботи з флеш-картами – кардрідер (англ. card reader – зчитувач карток) (рис. 3.24).

ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА

Рис. 3.24. Кардрідер

Потім слід виконати команди, описані в пунктах 4-6 попереднього алгоритму.

Копіювати файли можна не тільки з мультимедійного пристрою, але й навпаки – на мультимедійний пристрій, наприклад аудіо – та відеофайли на відповідні програвачі або мобільні телефони.

Працюємо з комп’ютером

Увага! Під час роботи з комп’ютером дотримуйтеся правил безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

1. Скопіюйте три графічних файли з флеш-карти фотоапарата у вашу папку на носії даних комп’ютера. Для цього потрібно:

1. З’єднати фотоапарат з комп’ютером, використовуючи кабель USB.

2. Увімкнути фотоапарат.

3. Вибрати команду Відкрити папку для перегляду файлів у списку дій вікна Знімний диск або запустити на виконання програму Провідник, якщо зазначене вікно не відкрилося автоматично.

4. Знайти та виділити три графічних файли.

5. Виконати Файл => Копіювати.

6. Відкрити вашу папку.

7. Виконати Файл => Вставити.

8. Вимкнути фотоапарат.

9. Від’єднати фотоапарат від комп’ютера.

2. Скопіюйте звуковий файл, наприклад з папки Розділ 3\ Пункт З.1\Музика файл рушничок. mрЗ, до вашого мобільного телефону. Для цього потрібно:

1. Приєднати один кінець кабелю USB до мобільного телефону.

2. Приєднати другий кінець кабелю до комп’ютера.

3. Підтвердити використання мобільного телефону як носія даних у вікні, що може з’явитися на екрані комп’ютера або на екрані телефону.

4. Дочекатися появи значка пристрою збереження даних у списку об’єктів папки Мій комп’ютер.

5. Відкрити папку Розділ 3\Пункт 3.1\Музика.

6. Вибрати файл рушничок. mрЗ.

7. Виконати Файл => Копіювати.

8. Відобразити список імен файлів і папок носія даних телефону.

9. Відкрити потрібну папку, наприклад Музика.

10. Виконати Файл => Вставити.

11. Від’єднати кабель.

Найважливіше в цьому пункті

Об’єктами мультимедіа є: текст, графічні зображення, звук, відео.

Мультимедіа використовують в освіті, у наукових дослідженнях, для створення відеофільмів, мультиплікаційних і кінофільмів, комп’ютерних ігор, у промисловому виробництві, у рекламі та довідкових системах тощо.

Для введення об’єктів мультимедіа використовують відеокамери, веб-камери, фотоапарати, мікрофони, музичні синтезатори, графічні планшети, сканери, диктофони тощо.

Для виведення об’єктів мультимедіа використовують: монітори, телевізори, аудіо – та відеопрогравачі (плеєри), мультимедійні проектори, мультимедійні дошки, навушники, звукові колонки тощо.

Для збереження даних у пристроях мультимедіа використовують носії даних зменшених розмірів – жорсткі магнітні диски, касети з магнітною стрічкою, флеш-карти.

Для копіювання даних із мультимедійного пристрою (на мультимедійний пристрій) потрібно приєднати цей пристрій до комп’ютера з використанням спеціального кабелю (USB або HDMI). У випадку використання для обміну даними флеш-карти необхідно вийняти її з мультимедійного пристрою та вставити в кардрідер, який вмонтовано або приєднано до комп’ютера.

Дайте відповіді на запитання

1°. Які повідомлення називають мультимедійними?

2*. Що є об’єктами мультимедіа?

З*. Де використовують мультимедіа?

4°. Які пристрої називають мультимедійними?

5*. Які носії використовують в мультимедійних пристроях для зберігання даних?

6*. Які пристрої використовують для введення мультимедійних об’єктів?

7*. Які пристрої використовують для виведення мультимедійних об’єктів?

8°. З використанням яких засобів може здійснюватися під’єднання мультимедійного пристрою до комп’ютера з метою копіювання даних?

9*. Чим відрізняється копіювання файлів з мультимедійних пристроїв до комп’ютера від копіювання файлів з однієї палки комп’ютера до іншої папки?

Виконайте заедания

1°. Назвіть пристрої для роботи з об’єктами мультимедіа.

2*. Опишіть галузі використання мультимедіа.

З*. Поясніть, для яких цілей може використовуватися мультимедіа в навчальній діяльності.

4*. Опишіть послідовність копіювання графічних файлів з фотоапарата на носій даних комп’ютера.

5*. Складіть словесний алгоритм копіювання відеофайлу з папки Мої відеозаписи до відеопрогравача. Виконайте цей алгоритм.

6*. Сфотографуйте свого товариша, використовуючи мобільний телефон (смартфон). Запишіть словесний алгоритм копіювання графічного файлу з мобільного телефону (смартфону) до папки Розділ 3\Пункт 3.1\Рисунки. Виконайте цей алгоритм.

7*. Дослідіть та опишіть, як можна скопіювати дані з використанням бездротового зв’язку з мобільного телефону або смартфону на носій даних комп’ютера.

8*. Складіть словесний алгоритм копіювання файлу з фотографією з фотоапарата до папки Мої малюнки комп’ютера з використанням кабелю USB.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПОНЯТТЯ ПРО МУЛЬТИМЕДІА - Інформатика