Потенціальна та кінетична енергія. Розв’язування задач

РОЗДІЛ III

МЕХАНІЧНА РОБОТА. ЕНЕРГІЯ

УРОК № 9/43

Тема уроку. Потенціальна та кінетична енергія. Розв’язування задач

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Мета уроку: продовжити формувати поняття “енергія”; навчити розв’язувати типові задачі; формувати вміння аналізувати, виділяти головне.

План уроку

Етапи

Час

Прийоми і методи

I. Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних знань

10-15 хв.

Усне опитування; робота

з підручником

II. Формування вмінь і навичок

25-30 хв.

Розв’язування задач; записи на дошці

III. Домашнє завдання

1-2 хв.

Коментар учителя; записи на дошці й у щоденниках

Хід уроку

I. Перевірка домашнього завдання; актуалізація опорних знань

Усне опитування проводиться з питань і вправ після параграфа підручника, а також за наступними питаннями.

Питання класу

– Які види механічної енергії мають такі тіла: санчата, що котяться з гори; натягнута тятива лука; потік води, що падає із греблі; літак, що летить; ліфт, що рухається;

яблуко, що висить на гілці; струмінь води, що б’є зі шланга?

– На одній і тій самій висоті перебувають дерев’яна і свинцева кульки однакового діаметра. Порівняєте їх потенціальні енергії.

– Чи можуть два тіла різної маси мати однакову кінетичну енергію? За якої умови?

– Яким способом можна збільшити кінетичну енергію літака, що летить? його потенціальну енергію?

– Яка фізична величина вимірюється у джоулях?

– Швидкість тіла зменшилася у 2 рази. Як змінилася кінетична енергія тіла? його потенціальна енергія?

– Чи однакову потенціальну енергію мають цеглини, покладені на різні грані?

– У якому місці річки – біля гирла чи біля початку – потенціальна енергія 1 м3 води більша? Чому?

– У якій річці – рівнинній чи гірській – кожен кубічний метр води має більшу кінетичну енергію? Чому?

II. Формування вмінь і навичок

Розв’язування задач

Задача 1. Порівняйте кінетичну енергію кулі масою 9 г, що летить зі швидкістю 300 м/с, і людини масою 60 кг, що біжить зі швидкістю 18 км/год.

Потенціальна та кінетична енергія. Розвязування задач

Відповідь: кінетична енергія кулі менша за кінетичну енергію людини.

Задача 2. Цирковий артист масою 60 кг перебуває на висоті 10 м від натягнутої сітки. Яка потенціальна енергія артиста відносно сітки? відносно арени цирку? (Сітка натягнута на висоті 12 м від рівня арени.)

Потенціальна та кінетична енергія. Розвязування задач

Відповідь: потенціальна енергія артиста відносно сітки – 6 кДж; відносно арени 7,2 кДж.

Задача 3. Висота, з якої падає вода на одній із ГЕС, дорівнює 275 м. Щосекунди через турбіну проходить 155 м3 води. Визначте значення енергії, що витрачається в турбіні за 1 с? Чому дорівнює ККД турбіни, якщо її електрична потужність 300 МВт?

Потенціальна та кінетична енергія. Розвязування задач

Задача 4. Автомобіль, що рухається зі швидкістю 50 км/год, почав гальмувати, через якийсь час його швидкість стала дорівнювати 30 км/год. Як змінилася його кінетична енергія при цьому? Чому дорівнює робота сили тертя на цій ділянці? Маса автомобіля 1,5 т.

Потенціальна та кінетична енергія. Розвязування задач

III. Домашнє завдання

[1]: § 28; впр. № 28 (задачі 3, 4); § 29, впр. № 29.

[2]: § 18 (п. 1, 2).

[3]: СР – задачі 24.5; 24.10; 24.12;

ДР – задачі 24.22-24.24; 24.26;

ВР – задачі 24.33-24.35; 24.39.

Додаткове завдання. Підготувати повідомлення на тему “Використання потенціальної та кінетичної енергії на будівельних майданчиках”, “Використання енергії води і вітру” (на вибір).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Потенціальна та кінетична енергія. Розв’язування задач - Плани-конспекти уроків по фізиці