Механічна енергія

5. Механіка

5.3. Закони збереження в механіці

5.3.9. Механічна енергія

Механічна енергія – це фізична величина, що показує, яка робота може бути виконана силою під час переміщення тіла.

Механічна енергія поділяється на два види:

Потенціальна енергія – це енергія, яка визначається взаємним положенням взаємодіючих тіл або частин самого тіла.

Еп = mgh.

Кінетична енергія – це енергія, яку має тіло внаслідок свого руху.

Механічна енергія


Механічна енергія - Довідник с фізики