Практична робота 5. Робота з об’єктами у середовищі текстового редактора

ТЕМА 5.1. ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР (12 ГОДИН)

Урок 36

Практична робота 5. Робота з об’єктами у середовищі текстового редактора

Мета:

– навчити учнів працювати з графічними об’єктами та автофігурами у середовищі текстового процесора;

– розвивати практичні навички опрацювання графічної інформації під час роботи з текстовими документами, розвивати інтерес до інформатики;

– виховувати культуру користувача ПК.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

І. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування учнів

1.

Як додати у документ таблицю?

2. Знайдіть відповідну функцію для кожної кнопки (усно):

Практична робота 5. Робота з обєктами у середовищі текстового редактора

Виконання практичного завдання на комп’ютері

Створити у документі таблицю, відредагувати її та здійснити форматування.

№ з/п

Назва

Товар 1

Товар 2

Вартість

Ціна

Кількість

Ціна

Кількість

1

Магазин 1

2

Магазин 2

3

Магазин 3

II. Вивчення нового матеріалу

Міні-лекція

Намалювати

будь-яку фігуру можна за допомогою відповідних кнопок панелі інструментів Малювання. При цьому треба тільки пам’ятати деякі правила:

– для того щоб намалювати об’єкт, треба спочатку натиснути на відповідну кнопку;

– об’єкт малюється протаскуванням миші; після того як ви відпустите кнопку, вважається, що об’єкт намальовано;

– якщо одночасно з протаскуванням миші ви натиснете клавішу Shift, то буде намальовано правильний об’єкт (круг, квадрат);

– якщо одночасно з протаскуванням миші ви натиснете клавішу Ctrl, то при малюванні не буде зміщуватися центр об’єкта;

– якщо одночасно з протаскуванням миші ви натиснете клавішу >

Далі за планом:

1. Графічні об’єкти у Word.

2. Додавання у документ графічних об’єктів.

3. Панель Малювання.

4. Малювання примітивів.

5. Операції з графічними об’єктами:

– зміна розмірів об’єкта;

– переміщення і копіювання об’єктів;

– повертання і відображення об’єкта;

– групування і розгрупування об’єктів;

– задавання порядку об’єктів;

– форматування графічних об’єктів;

– параметри графічних об’єктів.

6. Робота з фігурним текстом WordArt. Форматування фігурного тексту WordArt.

7. Малюнки з колекції Microsoft Office.

8. Вставка малюнків із файлу.

III. Закріплення матеріалу

Виконання учнями практичних завдань на комп’ютері

1. Намалюйте за допомогою піктограми Автофігури наступні графічні примітиви:

– овал

– трапецію

– зірку

– стрілку

2. Побудуйте автофігури за зразком, використовуючи операцію копіювання та змінення розміру фігури:

Практична робота 5. Робота з обєктами у середовищі текстового редактора

3. Використовуючи операції повернення та відображення, створіть автофігури за зразком:

Практична робота 5. Робота з обєктами у середовищі текстового редактора

4. Намалюйте та здійсніть форматування автофігури за зразком:

Практична робота 5. Робота з обєктами у середовищі текстового редактора

5. Оформіть слово “Канікули” фігурним текстом за зразком:

Практична робота 5. Робота з обєктами у середовищі текстового редактора

6. Вставте у документ будь-які три малюнки з колекції Microsoft Office.

IV. Підсумок уроку

1. Яка панель інструментів у Word призначена для створення автофігур?

2. Як намалювати коло, квадрат, криву?

3. Як повернути об’єкт на 180°?

4. Як змінити розмір об’єкта, зберігаючи його пропорції?

5. У чому полягає операція групування і розгрупування?

6. Як створити фігурний текст WordArt?

7. Як виконати вставку малюнка у документ?

V. Домашнє завдання

Опрацювати текст підручника. Заповнити таблицю.

Дія

Спосіб виконання

Виконання простих малюнків

Вставка малюнків із файлів

Вставка автофігур

Вставка фігурного тексту

Вставка організаційних діаграм

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Практична робота 5. Робота з об’єктами у середовищі текстового редактора - Плани-конспекти уроків по інформатиці