РАЙГРАС ОДНОРІЧНИЙ – ОДНОРІЧНІ ЗЛАКОВІ ТРАВИ

КОРМОВІ ТРАВИ

9.2. ОДНОРІЧНІ ЗЛАКОВІ ТРАВИ

9.2.4. РАЙГРАС ОДНОРІЧНИЙ

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗНАЧЕННЯ. Райграс однорічний (Lolium multiflorum westerwoldicum ) – найбільш відома і поширена різновидність райграсу багатоукісного. За зовнішнім виглядом насіння райграсу однорічного подібне до насіння райграсу багатоукісного. Райграсоднорічний тримається у травостої один рік і відзначається швидким ростом та високою врожайністю.

Насіння проростає одним зародковим корінцем. На суцільних посівах енергія кущіння становить 4-7, а на розріджених кількість пагонів

у кущі досягає 150 і більше. Утворення пагонів триває протягом періоду вегетації, тому його скошують кілька разів.

Однорічний райграс швидко росте і формує надземну масу. Період вегетації коливається від 60 до 90 діб. Він забезпечує два-три укоси за рік. Урожайність зеленої маси другого укосу становить 70%, а третього – 30-40% врожаю першого укосу.

Райграс однорічний має високу кормову цінність: 100 кг зеленої маси містять 1,2 кг перетравного протеїну і відповідають 20 кормовим одиницям. На дослідному полі Львівського державного аграрного університету в Дублянах урожайність зеленої масирайграсу, висіяного ранньою

весною (20 квітня), з трьох укосів становила 320,9 ц/га. Можна вирощувати його і як післяжнивну культуру.

Райграс однорічний – цінна кормова культура для лісостепової і поліської зон та західних регіонів України. Належить до рослин довгого дня – під час поширення на північ вегетаційний період скорочується.

СОРТИ. В Україні районовані такі сорти: Передкарпатський 1, Еней, Росавій, Тиверський, Ореал.

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОЩУВАННЯ. Райграс однорічний вирощують у кормових і польових сівозмінах. Високі врожаї його мають на різних типах грунтів: суглинкових, глинистих, супіщаних, осушених торфовищах, забезпечених вологою. Добре росте він також на слабкокислих підзолистих грунтах.

Під посіви однорічного райграсу, вирощуваного на зелений корм і сіно, рекомендується вносити повне мінеральне добриво (NЗО-45Р40-60K40-60). Фосфорно-калійні добрива доцільніше вносити під зяблеву оранку, а азотні – навесні перед культивацією.

Райграс придатний для підсівання разом з інкарнатною конюшиною на зріджених посівах конюшини лучної. За сприятливих умов його можна використовувати для пересівання конюшини, яка взимку загинула. Райграс широко використовують як покривну культуру під час весняної або літньої сівби лучних травосумішок для створення сіяних лук переважно на меліорованих торфовищах. До сумішки добавляють до 10% (4-5 кг/га) райграсу однорічного, що значно підвищує врожай сіна у рік сівби. Райграс добре використовує післядію добрив, внесених під попередню культуру.

На зелений корм райграс висівають одночасно з ранніми ярими зерновими культурами рядковим способом на глибину 1,5-2 см. Норма висіву – 25-30 кг/га. Висівають його також з ярою викою, кормовим люпином або чиною посівною. Після сівби поле коткують. Добре реагує райграс і на внесення мінеральних добрив, зокрема азотних.

На насіння райграс висівають ранньою весною широкорядним способом з міжряддями 30-45 см і нормою висіву насіння 15-20 кг/га. Міжряддя прополюють для знищення бур’янів. Під час вирощування на насіння рекомендується вносити повне мінеральне добриво із розрахунку 40-50 кг/га діючої речовини. На зелений корм або сіно райграс скошують на початку цвітіння. У разі запізнення зі збиранням першого укосу погіршується кормова цінність сіна та знижується врожай другого і третього укосів.

Стигле насіння райграсу швидко обсипається. Райграс на насіння збирають роздільним способом у фазі воскової стиглості. Урожайність насіння становить від 10 до 17 ц/га. Райграс після першого скошування використовують на зелений корм, сіно або посіви використовують для випасання худоби.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РАЙГРАС ОДНОРІЧНИЙ – ОДНОРІЧНІ ЗЛАКОВІ ТРАВИ - Рослинництво