Ритм

Мета: актуалізувати знання про ритм як елемент музичної мови та засіб музичної виразності; дати уявлення про основні тривалості звуків і ритмічний рисунок як форму запису ритму.

Ознайомлення з елементами музичної мови розпочинаємо з ритму – одного з провідних і, водночас, найбільш наочних і доступних для дитячого сприймання засобів музичної виразності (пропедевтичне ознайомлення з ритмом відбулося у 2 чверті 1 класу).

Після актуалізації знань щодо властивостей музичних звуків (за змістом вірша на с. 80) демонструємо учням барабанний бій – музику, що є прикладом ритму “у чистому вигляді”. Пояснюємо, що ритм записують у ритмічному рисунку за допомогою звуків і пауз різної тривалості.

Оскільки в активному користуванні другокласників знаходяться лише четвертні та восьмі ноти, глибину ознайомлення учнів із загальною таблицею ритмічного поділу тривалостей на с. 81 визначає вчитель.

Для практичного закріплення знань опрацьовуємо поспівку “Кап-кап” (О. Лобової), побудовану на чергуванні четвертних і восьмих нот. Учні опрацьовують ритм поспівки у різних видах практичної діяльності: ритмічному промовлянні тексту, позначенні восьмих нот оплесками, а довгих – ударами по колінах тощо. Для унаочнення ритмічного рисунку поспівки паралельно подано вже звичні для дітей умовні зображення – великі та малі краплинки:

Ритм

Виконання цієї поспівки емоційно та вокально налаштовує дітей на роботу над піснею “Крапельки” (муз. Я. Дубравіна, сл. В. Суслова). Під час виконання пісні звертаємо увагу на її легкий, танцювальний характер (у ритмі польки) та пропонуємо дітям розучити за вчителем або самим скласти відповідні рухи.

Ритмічні рухи, що імітують дії дзвонаря, доцільно використати й під час ознайомлення а твором “Весняні передзвони” сучасного українського композитора Михайла Шуха. Зі змістом цієї п’єси пов’язане й домашнє завдання: слухання справжніх церковних передзвонів. При роз’ясненні завдання орієнтуємо дітей звертати увагу на ритм і висоту звучання дзвонів.


Ритм - Плани-конспекти уроків по музиці