Рівняння обміну Фішера

Рівняння обміну Фішера – рівняння, яке значною мірою відображає взаємозв’язок грошової маси та номінального ВНП, а також рівновагу між рівнем цін і обсягом проданих товарів. Назване іменем американського економіста І. Фішера. І. Фішер, відкинувши вартісну теорію грошей, використовує рівняння обміну, яке базується не на вартості товарів, а лише на їх цінах: M-V=P-T, де М – маса грошей, V – швидкість їх обігу; Р – середньозважений рівень цін товарних операцій; Т – кількість проданих товарів. Виходячи з цього рівняння, він визначає кількість

грошей, необхідних для забезпечення обігу товарів і послуг як величину, прямо пропорційну номінальному обсягові виробництва (ВНП) та обернено пропорційну швидкості обігу грошової одиниці. Проте Р. о. Ф. не розкриває механізму перетворення вартості товару в його ціну, внаслідок чого вартість грошової одиниці поставлена в залежність від дій уряду, а отже, позбавлена об’єктивної основи. Крім того, показник швидкості обігу грошової маси не можна розраховувати окремо, що не дає змоги використати це рівняння як аналітичне для практичних розрахунків. Адже на співвідношення грошової і товарної маси впливає не лише зміна пропозиції грошей, а й інші чинники.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Рівняння обміну Фішера - Економічний словник