Розв’язування вправ та задач

Мета : сформувати вміння розв’язувати задачі на застосування формул сили тяжіння, тертя, пружності, ваги; розвивати обчислювальні навички, мислення, вміння аналізувати; виховувати охайність, старанність; розширювати кругозір учнів.

Тип уроку : узагальнення й систематизації знань.

Обладнання : збірка задач відповідної тематики.

Очікувані результати

Після уроку учні:

– навчаться розв’язувати задачі на застосування формул сили тяжіння, тертя, пружності, ваги.

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ

ОПОРНИХ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ

Вправа “Фізичне доміно “Закінчи фрази”

Учням пропонують фрази, які не мають закінчення. Самі закінчення є, але в інших стовпчиках. Учням необхідно підібрати правильні закінчення до цих фраз.

№ з/п

Початок фрази

Закінчення фрази

1

Якщо після припинення дії сили тіло не повертається в початковий стан, то деформація називається…

…кручення, згин, стиск, різання, розтяг

2

У СІ густина вимірюється такими одиницями…

… P = gm

3

Сила,

що виникає внаслідок деформації тіла або його частин називається…

… g = 9,8 H/кг

4

Я знаю такі види деформацій…

… 1 кг/м3

5

Густину обчислюють за формулою…

…сила пружності

6

Жорсткість тіла залежить від…

…1 H/м

7

Закон Гука має такий математичний запис…

? = m/V

8

За природою сила пружності…

…матеріалу, з якого виготовлене тіло

9

Густина – фізична величина, що…

…пластичною

10

У СІ коефіцієнт жорсткості вимірюють такими одиницями…

…гравітаційні сили

11

Сила, з якою тіло діє на опору або розтягує підвіс, називається…

…невагомість

12

Стан тіла, у якому воно не має ваги, називається…

…вага тіла

13

Вагу тіла визначають за формулою…

Fпр = kx

14

Числове значення коефіцієнта пропорційності g становить…

Характеризує стан речовини

15

У стані невагомості на тіло діють сили…

…електромагнітна

Вправа “Допоможи Незнайці”

На дошці записані формули, у яких є пропуски. Учням слід заповнити їх.

Розвязування вправ та задач

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗНАНЬ

1. Дати усну відповідь на запитання

– Яку силу називають силою тяжіння?

– Коли виникає сила пружності і куди вона напрямлена?

– Навіщо роблять ребристими велосипедні та автомобільні покришки?

– Що таке вага?

– Що таке сила тертя?

– Подивіться у таблиці підручника густину твердих тіл і скажіть, яка маса 1 см3 латуні.

– Яка вага ящика з піском, маса якого 75 кг?

– Чому стріла, випущена вертикально вгору, падає на землю?

– Яка з двох сил: 2 кН чи 800 Н – більша й у скільки разів?

– Яка сила утримує тіла на похилій площині?

2. Колективне виконання задач під керівництвом учителя

– Скільки штук будівельної цегли розміром 250 х 120 х 65 мм дозволено перевозити на автомашині вантажопідйомністю 4 т?

– Сани тягнуть два хлопчики, прикладаючи до них в одному напрямку сили 35 Н і 40 Н. Сила опору рухові 15 Н. Чому дорівнює рівнодійна всіх сил, які діють на сани?

– Сила 20 Н розтягує пружину на 5 см. Якою є сила, що розтягує пружину на 8 см?

– Зобразіть графічно силу тяжіння, що діє на кулю, підвішену на нитці. Маса кулі 2,5 кг.

– Зобразіть графічно вагу кулі, що підвішена на нитці. Маса кулі 3 кг.

– Горизонтальною дорогою рівномірно тягнуть за допомогою довгої мотузки санки з вантажем, загальна маса яких становить 80 кг. Сила натягу мотузки 56 Н. Обчисліть коефіцієнт тертя ковзання.

– У бідон масою 0,5 кг налили 4 л гасу. Яку силу треба прикласти, щоб підняти бідон?

IV. ПІДСУМКИ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити відповідні параграфи підручника, підготуватись до контрольної роботи.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Розв’язування вправ та задач - Плани-конспекти уроків по фізиці