Лабораторна робота № 9 “Визначення коефіцієнта тертя ковзання”

Мета : навчити визначати коефіцієнт тертя ковзання; формувати навички розв’язування задач; розвивати логічне мислення.

Тип уроку : формування практичних умінь і навичок.

Обладнання : набір тягарців, маса яких відома, динамометр, дерев’яний брусок з гачком, дерев’яна планка (поверхня столу).

ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Вправа “Пінг-понг”

До дошки викликають двох учнів. Вони по черзі ставлять одне одному підготовлені вдома запитання з теми домашнього завдання. Клас оцінює

якість запитань і відповідей.

1. Які відомі вам спостереження й досліди показують, що існує тертя?

2. Яку силу називають силою тертя?

3. У чому причини тертя?

4. Як мастило впливає на силу тертя? Поясніть це.

5. Які види тертя ви знаєте?

6. Як можна виміряти силу тертя?

7. Як показати, що сила тертя залежить від сили, яка притискає тіло до поверхні?

8. Як показати на дослідах, що за однакових навантажень сила тертя ковзання буде більша за силу тертя кочення? Як це використовують у техніці?

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Як можна виміряти силу тертя? Щоб виміряти, наприклад, силу тертя ковзання

дерев’яного бруска по дошці або по столу, треба прикріпити до бруска динамометр і рівномірно рухати брусок по дошці, тримаючи динамометр горизонтально. Що при цьому покаже динамометр? На брусок в горизонтальному напрямку діють дві сили – сила пружності пружини динамометра, напрямлена в бік руху, і сила тертя, напрямлена проти руху. Оскільки брусок рухається рівномірно, то рівнодійна цих двох сил дорівнює нулю, тобто ці сили рівні за модулем, але протилежні за напрямком.

Динамометр показує силу пружності (силу тяги), яка за модулем дорівнює силі тертя. Отже, вимірюючи силу, з якою динамометр діє на тіло, і час його рівномірного руху, ми вимірюємо силу тертя.

IV. ВИКОНАННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ РОБОТИ

1. Провести інструктаж з безпеки життєдіяльності дітей.

2. Лабораторна робота № 9 “Визначення коефіцієнта тертя ковзання”.

Обладнання : набір тягарців, маса яких відома, динамометр, дерев’яний брусок з гачком, дерев’яна планка (поверхня столу).

Хід роботи

1. Покладіть брусок на горизонтально розташовану планку (стіл), зачепіть його гачком динамометра і, поступово натягуючи нитку, рівномірно його рухайте. Виміряйте силу тяги (вона дорівнює силі тертя).

2. Визначте динамометром вагу бруска.

3. Покладіть на брусок спочатку один, а потім два тягарці і повторіть дії відповідно до п. 1

4. Обчисліть коефіцієнт тертя ковзання для усіх випадків вашого дослідження (? = F/P). Запишіть результати досліджень і розрахунків до таблиці.

Вага тіла Р, Н

Сила тертя Fтер, Н

Коефіцієнт тертя, ?

1

2

3

5. Зробіть висновок (опишіть, як визначати коефіцієнт тертя ковзання, та поясніть, від чого залежить його значення).

V. ПІДСУМКИ УРОКУ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити відповідний параграф підручника.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Лабораторна робота № 9 “Визначення коефіцієнта тертя ковзання” - Плани-конспекти уроків по фізиці