РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИЙ

Соціологія короткий енциклопедичний словник

РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИЙ – такий тип змін у суспільстві, що відзначається переходом усіх соціальних відносин до якісно нового стану. P. c. є наслідком взаємодії великої сукупності соціальних процесів, основою яких є цілеспрямована діяльність людей – суб’єктів цих процесів.

Заг. механізм P. c. полягає у виникненні завдяки цій діяльності нових потреб у різних соціальних суб’єктів життя та пошуку можливостей їх задоволення. Нові потреби постійно з’являються як наслідок виробничої та

іншої продуктивної діяльності людей, а тому пов’язані з пошуком та винаходом нових засобів праці, спілкування, організації сусп. життя, з розширенням та поглибленням обсягу наук, знання, ускладненням механізму творчої та споживчої діяльності людей.

Залежно від активності суб’єктів діяльності розрізняють дві основні форми P. c. – евол. та рев. Перша – це повільні, поступові кількісні зміни в соціальній системі, її елементах. Друга – якісні зрушення в усіх сусп. структурах, що здійснюються шляхом докорінної перебудови сусп. відносин та соціальних інституцій. Ці дві форми соціального розвитку діалектично

пов’язані між собою.

Соціальна еволюція підготовлює соціальну революцію і завершується нею. Далі знову йде етап кількісних зрушень і т. д.

Суттєвою характеристикою P. c. є соціальний час, у якому виявляється напрям розвитку, Його об’єктивним показником виступає не проста хронологія подій, а насамперед фіксовані темпи розвитку продуктивних сил і виробничих відносин суспільства, детермінанти конкретних соціальних ситуацій, вся сукупність їх складових.

Останнім часом терміном P. c. послуговуються також у більш вузькому значенні – як характеристика власне соціальних процесів у суспільстві (розвитку інституцій політ, системи, змін у соціально-класовій та демогр. структурі тощо) на відміну від процесів екон., техн., виробничого розвитку та ін. Однак таке трактування P. c. свідчить про недостатню міру розробленості поняття “соціального” на відміну від “сусп.”. Важливу роль у забезпеченні стабільності P. c. відіграють соціальні реформи та соціальне планування. Природа сусп. відносин така, що дає змогу застосовувати ці заходи до відповідних соціальних інституцій. Передбачувані зміни, нововведення та перетворення, що не ведуть до деструктивного зламу існуючого порядку, стимулюють P. c. Саме тому поліпшення системи соціального управління на засадах демокр. сусп. відносин забезпечує найкращі результати в удосконаленні суспільства та прискорення його P. c.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИЙ - Довідник з соціології