СОЦІАЛЬНИЙ ДОСВІД

Культурологічний словник

СОЦІАЛЬНИЙ ДОСВІД – побудоване на практиці чуттєво-емпіричне пізнання соціальної дійсності. С. д. має подвійний смисл: 1) як процес практичного впливу людини на соціальне середовище і 2) як результат цього впливу у вигляді єдності здобутих знань, умінь, навичок. Психологія розглядає С. д. як об’єкт пізнання і освоєння підростаючими поколіннями в ході соціалізації, а також як результат цього освоєння на емпіричному рівні. Окрім знань, умінь, навичок С. д. містить вироблені людством норми, традиції, звички, символи, ритуали тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

СОЦІАЛЬНИЙ ДОСВІД - Культурологічний словник