Зображення місцевості на плані

ПЛАН І КАРТА
&15. Зображення місцевості на плані

Пригадай! Чи є в тебе малюнки, фотознімки місцевості, у якій ти живеш? Чи добре видно на них всі природні та рукотворні об’єкти?

Щоб досліджувати природу, вести господарство, добувати корисні копалини, будувати дороги й будинки, потрібно мати точні зображення ділянок земної поверхні.

Поміркуй! Чи можна за малюнком або фотознімком визначити розміри певної ділянки місцевості та розміщення на ній об’єктів відносно сторін горизонту?

На малюнках і фотознімках об’єкти

місцевості зображено такими, якими їх бачать перед собою. Ближні предмети затуляють ті, що знаходяться далі. Визначити розміри певної ділянки, побачити розташування в просторі будинків, водойм, дерев та інших об’єктів можна, якщо сфотографувати цю ділянку зверху, з літака. Такі ж відомості отримують із плану місцевості.

План місцевості – це креслення вигляду зверху невеликої ділянки земної поверхні. На плані кожен об’єкт позначають певним умовним знаком, а також наводять назви населених пунктів і водойм та масштаб.

Масштаб вказує, у скільки разів на папері зменшено справжні розміри об’єктів і відстані

між ними.

Масштаб завжди зазначають внизу плану або як напис, або у вигляді поділеної на сантиметри лінійки з написом. Напис вказує на відстань, яка на місцевості відповідає 1 см на плані.

Розглянь малюнок і план сільської місцевості. За поданими умовними знаками (мал. 33) розкажи, що зображено на плані. Зверни увагу на масштаб плану. Що він означає?

Зображення місцевості на плані

Мал. 32. Зображення сільської місцевості на малюнку (а) і на плані (б)

Зображення місцевості на плані

Мал. 33. Умовні знаки до плану сільської місцевості

Поміркуйте! Чому об’єкти на плані зображено за допомогою умовних знаків?

Обговоріть! Чим план відрізняється від малюнка?

Знаючи масштаб плану, можна обчислити справжні відстані між об’єктами на місцевості. Наприклад, відстань між школою і господарським двором на плані становить 3 см. Масштаб плану: 1 см – 50 м. Отже, справжня відстань від школи до господарського двору буде: 50 м ∙ 3 = 150 м.

Усі об’єкти на плані розміщені відповідно до сторін горизонту. Напрям Пн. – Пд. вказують збоку стрілкою. Якщо такої стрілки немає, то північною стороною вважають верхню частину плану, південною – нижню, західною – ліву, а східною – праву.

План місцевості, умовні знаки, масштаб.

Перевір свої знання

1. Що таке план місцевості?

2. На що вказує масштаб плану?

3. Як зображують об’єкти місцевості на плані?

4. Як визначити сторони горизонту на плані місцевості? Дмитрик і Наталочка за планом сільської місцевості (мал. 32 б) встановили, що відстань від школи до лісу 200 м. Перевір, чи правильно визначили діти цю відстань.

Підсумуємо разом

План місцевості – це креслення вигляду зверху невеликої ділянки земної поверхні. Різноманітні об’єкти на плані зображують за допомогою умовних знаків і розміщують відповідно до сторін горизонту. Щоб накреслити або правильно прочитати план місцевості, потрібно знати його масштаб.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Зображення місцевості на плані - Натурологія