СПОСОБИ ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ

РОЗДІЛ II ЗЕМЛЯ НА ПЛАНІ ТА КАРТІ

Тема 1 ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ

§8. СПОСОБИ ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ

– Пригадайте з уроків природознавства, що називають горизонтом.

– Назвіть основні сторони горизонту.

ЩО ОЗНАЧАЄ ОРІЄНТУВАТИСЯ. Ви вже знаєте, що орієнтуватися означає визначати своє положення на міс­цевості щодо сторін горизонту та навколишніх предметів. Вам також відомо, що основних сторін горизонту чотири: північ (Пн.), південь (Пд.), захід (Зх.), схід (Сх.). Крім них, є проміжні сторони горизонту. Наприклад, між північчю

і сходом – північний схід (Пн. Сх.); між півднем і заходом – південний захід (Пд. Зх.) та ін. (мал. 27).

Уміння орієнтуватися на місцевості дуже важливе в житті людини. Відомі випадки, коли через втрату орієнтира гинули цілі експедиції. І навпаки, вміння знайти орієнтири на місцевості допомагало людям вижити.

ЯК ВИЗНАЧИТИ НАПРЯМКИ НА МІСЦЕ­ВОСТІ. На місцевості можна орієнтуватися (ви­значити напрямки) у різні способи: за місцевими ознаками, Сонцем, зорями. Для всіх способів спільним є те, що спочатку визначають, де північ.

Подорож у слово

Слово орієнтування

Походить від латин­ського орієнс – схід

(місце, де сходить Сонце). Тобто орі­єнтуватися означає визначити своє по­ложення відносно сходу.

Сторони горизонту

Сторони горизонту ще називають сторонами світу. Вони мають, крім звичних для нас назв, і міжнародні назви та позначення: норд (N) північ, зюйд(Z) – південь, вест (W) – захід, ост (О) – схід.

СПОСОБИ ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІМал. 26. Орієнтування за місцевим краєвидом

СПОСОБИ ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ

Мал. 27. Сторони горизонту

СПОСОБИ ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ

Орієнтування за місцевими ознаками

На сторони горизонту можуть вказувати місцеві ознаки. Так, із північного боку кора дерев і великі камені вкриті мохом. З південного боку крона дерев густіша, ніж із північного. Мурашники зазвичай роз­міщуються на південь від найближчого дерева. Річні кільця, які видно на пеньку, ширші з південного боку.

У ясну погоду можна орієнтуватися за Сонцем. Опівдні, о 12 год, Сонце перебуває в найвищій точ­ці на небі – в зеніті. Тому тінь від предметів буде спрямована на північ. Лінію тіні “північ – південь” називають полуденною лінією (мал. 28, а).

Уночі, коли не видно місцевих ознак і немає Сонця, можна орієнтуватися за зорями. Для цього потрібно знайти на нічному небі Полярну зорю. Вона вказує напрямок на північ. Щоб не помилитися, спо­чатку знаходять сім зірок сузір’я Великого Воза (Великої Ведмедиці), яке нагадує ківш із довгою ручкою (мал. 28, б). Потім уявно з’єднують прямою лінією дві зорі, що розташовані на краю ковша. Після цього продовжують уявну лінію до крайньої зорі на “ручці” сузір’я Малий Віз (Мала Ведмедиця). Ця крайня яскрава зоря і є Полярною.

Знаючи хоч одну сторону горизонту, легко визна­чити всі інші. Щоб за напрямком, наприклад, на пів­ніч визначити інші сторони, потрібно стати обличчям на північ і розвести руки в сторони. По праву руку буде схід, по ліву – захід, а позаду – південь.

СПОСОБИ ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ

Мал. 28. Визначення сторін горизонту

ПРИЛАДИ ДЛЯ ОРІЄНТУВАННЯ. Найточніше сторони гори­зонту можна визначити за приладами, зокрема компасом. На­магнічена стрілка компаса завжди темним (синім або чорним) кінцем спрямована на північ. Для визначення сторін горизонту компас кладуть на горизонтальну поверхню (або долоню). По­тім його повертають так, щоб позначка Пн. (або поділка 0) на шкалі компаса збіглася із темним кінцем стрілки.

Це означає, що ви зорієнтували компас. Тоді позначки на циферблаті компаса (Пд., Зх., Сх.) вказуватимуть напрямки сторін горизонту.

Щоб не заблукати в незнайомій місцевості під час прогулянки в лісі, походу по гриби, туристичного походу, потрібно з’ясувати за компасом, у якому напрямку ви вирушаєте.

Лише в такому разі ви зможете встановити, у якому напрямку потрібно повертатися. Якщо, наприклад, ви вирушили на південний схід, то повертатися слід на північний захід.

Компас – найдавніший винахід людства

У Китаї вже понад 4 тис. років тому було відомо про дивовижні властивості магнітної стрілки – вказувати намагніченим кінцем на північ. Із XII ст. китайці користува­лися компасом для орієнтування на морі. Відтоді про цей прилад з’явилися перші згадки і в Європі.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

– На місцевості можна орієнтуватися у різні способи: за місцевими ознаками, Сонцем, зорями та використовуючи компас.

– Компас – прилад, за яким найточніше можна визначити сторони горизонту.

– Основних сторін горизонту чотири – північ, південь, захід, схід.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Назвіть основні сторони горизонту. Як називаються проміжні сторони горизонту між північчю і заходом, між заходом і півднем?

2. Які вам відомі способи орієнтування на місцевості?

3. Які місцеві ознаки можуть допомогти у визначенні напрямку?

4. Як можна орієнтуватися за Сонцем?

5. Поміркуйте, у якому напрямку рухалася група туристів, якщо Полярну зорю вони бачили праворуч від себе.

6. У якому напрямку простяглася вулиця, на якій розташована ваша школа?

7. Користуючись компасом, з’ясуйте: на яку сторону горизонту виходять вікна у вашій класній кімнаті; з якої сторони розташовані дошка, останні парти.

ПОПРАЦЮЙТЕ В ГРУПІ

Визначте, в якому напрямку від вашої школи розташовані: група 1 – пошта, церква;

Група 2 – магазин, зупинка автобуса або маршрутного таксі; група 3 – високе дерево, помітний будинок тощо.

СПОСОБИ ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ

Компас

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


СПОСОБИ ОРІЄНТУВАННЯ НА МІСЦЕВОСТІ - Географія