Карти, різноманітні способи картографічного зображення. Класифікація карт

І СЕМЕСТР

РОЗДІЛ ІІ

Земля на плані та карті

Тема 1. Способи зображення Землі

Урок 13. Карти, різноманітні способи картографічного зображення. Класифікація карт

Практична робота № 4. Визначення масштабів планів та карт за даними про відстані на місцевості та відрізками на карті, що відповідають цим відстаням

Мета: продовжити формувати знання учнів про географічні карти, дати уявлення про картографічні проекції, познайомити з класифікацією карт, навчити користуватися масштабами під час визначення відстаней, з’ясувати,

які види умовних знаків використовують на фізичних картах.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: фізична карта світу, атласи, підручник, структурно-логічні схеми, креслярське приладдя.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

1. Географічний диктант

Розподіліть наведені характеристики (відповіді розмістити у два стовпчики)

І – план ІІ – карта

1) Креслення невеликої ділянки поверхні Землі.

2) Креслення ділянки поверхні Землі, де показані материки та країни.

3) Масштаб малий.

4) На кресленні майже всі об’єкти даються у масштабі.

5)

Сторони горизонту визначають за меридіанами і паралелями.

6) Масштаб великий.

7) Напрям на північ – угору, на південь – униз, на схід – направо, на захід – наліво.

8) Масштаб 1 : 100.

9) Ураховується кривизна поверхні Землі.

10) Масштаб 1 : 10 000 000.

11) Не враховується кривизна поверхні Землі.

12) На кресленні міста позначаються кружечками.

(І – план: 1, 4, 6, 7, 8, 11, ІІ – карта: 2, 3, 5, 9, 10, 12).

2. Практичні вправи (перша виконується всіма учнями, а інші – трьома учнями на дошці)

1) Зобразіть відрізками в масштабах 1 : 2 000, 1 : 10 000, 1 : 20 000 відстань, що на місцевості становить 200 м.

2) Миколка домовився з Іванком піти на рибалку до одного з мальовничих озер біля р. Ветлуги. Іванко розповів Миколі, як іти, щоб потрапити прямо на озеро. Миколка пройшов від точки повороту до озера відстань 475 м, а на карті, яку він узяв із собою, було позначено три озера. До якого озера він підійшов, якщо до одного з них відстань на карті 26 мм, до другого – 24 мм, а до третього – 19 мм? Карта має масштаб 1 : 25 000 (До третього)

3) Хлопчику необхідно пройти від села Єльці до будинку лісника. На його карті ця відстань складає 84 мм, але та частина карти, де було зазначено масштаб, відірвалась. Хлопчик зателефонував товаришу, який визначив за своєю картою відстань від села до будинку лісника у 105 мм. Його карта мала масштаб 1 : 20 000. Який масштаб карти хлопчика? (1 : 25 000)

4) З південного заходу на південний схід через місцевість проходить шосе, по обидва боки якого розміщене невелике село. На півночі – колодязь. За 2 км на південь від села починається хвойний ліс, який тягнеться на схід від річки. У 3 км на північний схід від села шосе перетинає річку. Вона тече з південного сходу і повертає на північ. Через річку побудований дерев’яний міст. Нижче мосту за течією річки вздовж лівого берега тягнеться обрив, а вздовж правого – пісок. У 3 км західніше від лівого берега лежить озеро, північний берег якого заболочений. Між річкою та озером – луки. По обидва боки шосе – чагарники. Намалюйте план місцевості.

III. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності

– Які види зображення місцевості використовують для зображення великих територій?

– Використовуючи атлас, визначте в яких масштабах виконано карти.

Отже, сьогодні ми поговоримо про різноманіття карт.

IV. Вивчення нового матеріалу

Карта – зменшене узагальнене зображення земної поверхні на площині, створене на певній математичній основі.

Питання. Які найдавніші карти ви знаєте?

Які території було зображено на карті Ератосфена, Птолемея?

“Карта є “альфа і омега” (початок і кінець) географії. Від карти будь-яке географічне дослідження виходить і до карти приходить, з карти починається і картою закінчується”,- сказав Микола Миколайович Баранський.

Завдання. Використовуючи підручник, розкажіть про історію створення карти. Які карти називаються портоланами?

На сучасних картах ураховується кулястість Землі, однак повністю відобразити форму нашої планети на них не можна. Тому що неможливо розгорнути поверхню кулі без розривів і складок.

Робота з атласом

Було створено багато способів зображення кулястої поверхні Землі на площині. Кожний із таких способів називається картографічною проекцією. За способом використання допоміжної поверхні проекції бувають:

Циліндричні

Конічні

Азимутальні

Точки земної поверхні переносяться на умовний циліндр

Точки земної поверхні переносяться на умовний конус

Точки земної поверхні переносяться на площину

Залежно від характеру і розмірів спотворень проекції поділяють на:

Рівнокутні

Рівновеликі

Довільні

Без спотворень кути, спотворюються довжини ліній, площі (для прокладання маршрутів суден, літаків)

Не спотворюють площ, спотворені кути, форми (для визначення розмірів морів, материків)

Усі види спотворень незначні (для загального ознайомлення з територією)

Різноманітні об’єкти на картах показують за допомогою умовних знаків. Вони можуть бути вираженими в масштабі, а можуть бути позамасштабними. Масштабні умовні знаки передають дійсні розміри об’єктів (контур лісу, болота). Позамасштабні застосовують для об’єктів, які не виражені в масштабі (населені пункти, родовища корисних копалин, електростанції).

Способи зображення об’єктів на карті:

Значки

Лінійні знаки

Знаки руху

Спосіб ареалів

Пошарове розфарбування

Корисні копалини

Дороги, річки, кордони

Маршрути експедицій, морські течії

Поширення певних видів тварин, рослин

Нерівності місцевості

Робота зі словником. Сукупність умовних знаків карти з їх поясненням називається легендою карти.

На картах зображають ділянки земної поверхні різних розмірів. Існує певна залежність між розмірами місцевості, показаної на карті, й масштабом. Для зображення більшої площі потрібен дрібніший масштаб.

Питання. Що таке масштаб? Які види масштабів ви знаєте?

Карти, різноманітні способи картографічного зображення. Класифікація карт

Робота з атласом. За допомогою атласу наведіть приклади різних за масштабом карт.

Завдання

– Визначити, до яких видів карт за масштабами відносяться карти в масштабі:

А) 1 : 100 000; б) 1 : 25 000 000; в) 1 : 200 000; г) 1 : 75 000; д) 1 : 5 000.

– Визначити масштаби планів, карт за даними:

А) 100 м на місцевості відповідають 10 см на плані;

Б) 700 км на місцевості відповідають 20 см на карті.

Для визначення довжини об’єкта або відстаней між об’єктами на планах використовують усі види масштабів. Під час визначення відстаней за числовим та іменованим масштабом потрібно виміряти відстань на плані чи карті лінійкою чи вимірювальним циркулем. Одержане число помножити на знаменник числового або показник іменованого масштабу. Потім перевести цю відстань у метри чи кілометри.

Робота з картою. Використовуючи фізичну карту України, визначити відстань між Києвом та Полтавою, Києвом та Луганськом.

Під час визначення відстаней на плані найзручніше користуватися лінійним масштабом. Для цього потрібно циркулем-вимірювачем виміряти відстань між двома точками. Потім цю відстань перенести на лінійний масштаб так, щоб розхил циркуля вміщав ціле число великих і малих поділок.

Робота з планом місцевості. Використовуючи план місцевості, визначити відстань від вітряка на висоті 151,8 до окремого дерева на висоті 148,1.

Під час вимірювання довжин кривих ліній (річки, дороги, кордону) застосовують спеціальний прилад – курвіметр або звичайну нитку.

V. Закріплення нових знань, умінь, навичок

Виконання практичної роботи № 4

I-й варіант

1. Визначити масштаби планів за даними:

А) 250 м на місцевості відповідають 5 см на плані;

Б) 4 см на плані відповідають 80 м на місцевості.

2. Визначити масштаби карт за даними:

А) 500 км на місцевості відповідають 20 см на карті;

Б) 3 см на карті відповідають 7 500 км на місцевості.

3. На карті між двома населеними пунктами 5,2 см. Яка відстань у дійсності, якщо масштаб карти 1 : 100 000?

4. Дійсна відстань вулиці 4 км, а на плані міста вона має довжину 20 см. Яким є масштаб карти?

5. За фізичною картою України визначити відстань між Києвом та Полтавою.

6. Знайдіть площу саду прямокутної форми, якщо на плані масштабом 1 : 10 000 він має довжину 3 см, ширину – 2 см.

II-й варіант

1. Визначити масштаби планів за даними:

А) 25 м на місцевості відповідають 5 см на плані;

Б) 4 см на плані відповідають 400 м на місцевості.

2. Визначити масштаби карт за даними:

А) 500 км на місцевості відповідають 5 см на карті;

Б) 3 см на карті відповідають 2 100 км на місцевості.

3. На карті між двома населеними пунктами 7,2 см. Яка відстань у дійсності, якщо масштаб карти 1 : 100 000?

4. Дійсна відстань вулиці – 4 км, а на плані міста вона має довжину 10 см. Яким є масштаб карти?

5. За фізичною картою України визначити відстань між Одесою та Полтавою.

6. Знайдіть площу лісу прямокутної форми, якщо на плані масштабом 1 : 20 000 він має довжину 4 см, ширину – 2 см.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

– Опрацювати відповідний параграф у підручнику.

– Доробити практичну роботу № 4.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Карти, різноманітні способи картографічного зображення. Класифікація карт - Плани-конспекти уроків по географії