Спостереження за роллю прислівників у тексті

ПРИСЛІВНИК

Спостереження за роллю прислівників у тексті

404. Прочитайте текст.

Над Киевом стояла чудова весняна ніч. Повний місяць (як?) … дивився в синій, гладенький, як дзеркало, Дніпро.

На небі було ясно й (як?) …. На заході, над чорною смугою лісу й гір, небо (як?) … блищало дуже пізнім рум’яним вечором.

Було ясно, як удень. На Братській церкві можна було (як?) … читати золоті написи на стінах. Повітря було тихе, запашне. Здається, сама душа ним дихала. На серці ставало легко, на душі – спокійно. Співуча душа виливалася піснею (як?) … і по-солов’їному (За Іваном Нечуєм – Левицьким).

Спостереження за роллю прислівників у тексті

– Спишіть текст, поширюючи речення власними прислівниками. Прочитайте спочатку текст без прислівників, а потім текст із дібраними вами прислівниками. Зіставте їх. Зробіть висновок про те, яку роль у тексті відіграють прислівники.

405. Прочитайте слова.

Солодко, терпкий, довгий, щирий, щиро, спокійний, тихий, тихо, зоряно, легко, швидко, високий, невдовзі, зліва, правий, справа, спереду.

– Випишіть прислівники, у дужках запишіть питання, на які вони відповідають. Складіть із двома прислівниками речення (на вибір).

406. Прочитайте текст.

Марина відсунула від себе папку з документами й вимкнула комп’ютер. Вийшла з кабінету й попрямувала довгим коридором до виходу зі свого відділу. Озирнулася назад. Знову затрималася на роботі. Завтра спокійно відпочине. Відчинила двері. За ними – пітьма. Витягла із сумочки мобільний. Слабке світло від дисплея ледь – ледь розбавляло чорноту попереду.

“І чому я не поповнила рахунок на мобілці?! Була б зателефонувала на пропускний. Вийшла б спокійно. А так…” – досадувала сама на себе. Дісталася сходів. Знову довелося присвічувати мобільним. Спускалася обережно, знов і знов хапаючись за поручень.

Вийшла на вулицю. Задзвонив мобільний. Вибрала “прийняти виклик” (За Марією Берберфіш).

– Спишіть перший абзац тексту. Підкресліть прислівники. Доберіть прислівники до виділених дієслів.

407. Спишіть другий та третій абзаци вправи 406. Доберіть прислівники до виділених дієслів. Підкресліть нові слова.


Спостереження за роллю прислівників у тексті - Українська мова