Спостереження за роллю прислівників у тексті

ПРИСЛІВНИК

Спостереження за роллю прислівників у тексті

404. Прочитайте текст.

Над Киевом стояла чудова весняна ніч. Повний місяць (як?) … дивився в синій, гладенький, як дзеркало, Дніпро.

На небі було ясно й (як?) …. На заході, над чорною смугою лісу й гір, небо (як?) … блищало дуже пізнім рум’яним вечором.

Було ясно, як удень. На Братській церкві можна було (як?) … читати золоті написи на стінах. Повітря було тихе, запашне. Здається, сама душа ним дихала. На серці ставало легко, на душі – спокійно. Співуча душа виливалася

піснею (як?) … і по-солов’їному (За Іваном Нечуєм – Левицьким).

Спостереження за роллю прислівників у тексті

– Спишіть текст, поширюючи речення власними прислівниками. Прочитайте спочатку текст без прислівників, а потім текст із дібраними вами прислівниками. Зіставте їх. Зробіть висновок про те, яку роль у тексті відіграють прислівники.

405. Прочитайте слова.

Солодко, терпкий, довгий, щирий, щиро, спокійний, тихий, тихо, зоряно, легко, швидко, високий, невдовзі, зліва, правий, справа, спереду.

– Випишіть прислівники, у дужках запишіть питання, на які вони відповідають. Складіть із двома прислівниками речення (на

вибір).

406. Прочитайте текст.

Марина відсунула від себе папку з документами й вимкнула комп’ютер. Вийшла з кабінету й попрямувала довгим коридором до виходу зі свого відділу. Озирнулася назад. Знову затрималася на роботі. Завтра спокійно відпочине. Відчинила двері. За ними – пітьма. Витягла із сумочки мобільний. Слабке світло від дисплея ледь – ледь розбавляло чорноту попереду.

“І чому я не поповнила рахунок на мобілці?! Була б зателефонувала на пропускний. Вийшла б спокійно. А так…” – досадувала сама на себе. Дісталася сходів. Знову довелося присвічувати мобільним. Спускалася обережно, знов і знов хапаючись за поручень.

Вийшла на вулицю. Задзвонив мобільний. Вибрала “прийняти виклик” (За Марією Берберфіш).

– Спишіть перший абзац тексту. Підкресліть прислівники. Доберіть прислівники до виділених дієслів.

407. Спишіть другий та третій абзаци вправи 406. Доберіть прислівники до виділених дієслів. Підкресліть нові слова.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Спостереження за роллю прислівників у тексті - Українська мова