ПРИСЛІВНИК. ПРАВОПИС ВИВЧЕНИХ ПРИСЛІВНИКІВ

ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

§ 7. ПРИСЛІВНИК. ПРАВОПИС ВИВЧЕНИХ ПРИСЛІВНИКІВ

59. Прочитайте. Поставте питання до виділених слів. Що вони означають? Які це частини мови?

Удосвіта дві хмароньки зустрілися вгорі

І мовчки зупинилися, як Божих дві зорі.

Хотілось їм зостатися, удвох прожити вік,

А вітер злий сміявся вже десь збоку біля них.

І стали тихо плакати дві хмароньки ясні,

І сльози їхні падали, сріблясті і рясні.

Олександр Олесь.

Яка частина мови називається прислівником?

60. Прочитайте. Випишіть

прислівники разом зі словами, із якими вони пов’язані за змістом. У дужках запишіть питання, на яке вони відповідають. Що означає кожен прислівник?

ПРИСЛІВНИК. ПРАВОПИС ВИВЧЕНИХ ПРИСЛІВНИКІВ

1. Природа мудра все створила мовчки (Л. Костенко). 2. Тумани пролягли врізнобіч (Г. Бідняк). 3. Осінь вже підходить крадькома (Н. Забіла). 4. Навшпиньки осінь вирушає в путь (Т. Катрич).

5. Недавно тут гойдалися жита. Тепер стерня лелеці ноги коле (М. Луків).

61. Перепишіть, знімаючи риски. Поясніть написання прислівників. Укажіть однозвучні з прислівниками іменники з прийменниками.

1. У/горі над нами чисте небо (3. Красуляк). 2. Богатир сховав

скарб у/горі Кичері (Народна творчість). 3. Дорога йшла з/гори на/гору, над самою річкою (І. Нечуй-Левицький). 4. Правда як олія, завжди на/гору спливає.

62. Прочитайте. Перепишіть, знімаючи риски. Підкресліть прислівники разом із тими словами, з яким вони пов’язані за змістом.

1. На/пам’ять всі скаржаться, а на розум – ніхто. 2. На/пам’ять знаю, що склерозу не маю. 3. Поглянь на/двір – знатимеш, який хазяїн. 4. Хвалений борщ на/двір виливають. 5. Зуби з язиком во-

Рогують, а живуть у/купі. 6. Кожна курка у/купі своїй господиня (Народна мудрість).

Складіть казку про пригоди мандрівника Дієслова та майстра Прислівника. Розкажіть її у класі.

ХОЧУ І МОЖУ! ЗНАЮ І РОЗПОВІДАЮ!

Запитання і завдання для самоперевірки

– Яка частина мови називається дієсловом? Наведіть приклади.

– Яку особливість має неозначена форма дієслова? На яке питання відповідає?

– Форми яких часів мають дієслова? Наведіть приклади.

– Як змінюється дієслово?

– Скільки дієвідмін мають дієслова? Як визначити дієвідміну дієслова?

– Яким чином написання закінчень дієслів залежить від дієвідміни?

– Як пишуть дієслова з не? Наведіть приклади.

– Яка частина мови називається прислівником? Наведіть приклади.

– На які питання відповідають прислівники?

– Чи змінюються прислівники? Підтвердіть прикладами.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ПРИСЛІВНИК. ПРАВОПИС ВИВЧЕНИХ ПРИСЛІВНИКІВ - Українська мова