ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ, РЕЛЬЄФ, КОРИСНІ КОПАЛИНИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ

Мета:

Навчальна: формувати знання про будову земної кори, рельєф та корисні копалини Північної Америки; наблизити до самостійного встановлення зв’язків між тектонічними структурами, основними формами рельєфу та родовищами корисних копалин; сприяти вдосконаленню практичних умінь та навичок працювати з тематичними картами атласу;

Розвивальна: розвивати вміння встановлювати аналогії, порівнювати, будувати логічні міркування, робити висновки;

Виховна: виховувати самостійність, уважність, працелюбність.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання:

фізична карта Північної Америки, фізична карта Південної Америки, підручники, атласи, контурні карти.

Опорні та базові поняття: тектонічна будова, платформа, щит, область складчастості, вулкан, землетрус, низовина, височина, плоскогір’я, гори, каньйон, корисні копалини.

Географічна номенклатура: Примексиканська низовина, Центральні і Великі рівнини; гори Кордильєри (г. Мак – Кінлі), Скелясті, Аппалачі.

Хід уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА НАВИЧОК УЧНІВ

Робота з картою. Учитель (або один з учнів) ставлять питання за фізичною картою Північної

Америки.

Пригадайте основні форми рельєфу Південної Америки. Поясніть, якими закономірностями обумовлене їхнє розташування.

III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Наступним етапом дослідження природних особливостей Північної Америки є встановлення характеру будови поверхні та виявлення закономірностей поширення корисних копалин. Уже перший погляд на фізичну карту Північної Америки дає змогу зробити припущення про різноманітність та контрастність основних форм рельєфу, багатство корисних копалин. Але будь-яке припущення потребує доказів. Потрібно дізнатися про будову земної кори материка та інші процеси, які впливають на формування рельєфу та корисних копалин.

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Тектонічна будова

Найдавніші ділянки земної кори Північної Америки належать до Північноамериканської платформи, яка займає північну і центральну частиниматерика. На північному сході платформи давні кристалічні породи виходять на поверхню у вигляді Канадського щита. У палеозої на півдні материка почалося формування фундаменту молодої платформи. На заході розташована гігантська область складчатості мезозойського та альпійського віку утворення. На сході – область складчатості, що сформувалася в герцинську та каледонську епохи горотворення.

2. Рельєф

Північна і центральна частини материка зайняті рівнинами, на сході розташовані гори Аппалачі, а на заході – гірська система Кордильєр.

Рівнини материка сформувалися на платформах і займають 2/3 поверхні. Канадському щиту відповідає Лаврентійська височина. На південь від неї простягаються Центральні рівнини із середніми висотами 200-300 м, що поступово переходять у Міссісіпську низовину, утворену річковими наносами. На захід від Центральних рівнин уздовж Кордильєр широкою смугою понад 400 км простягнулися Великі рівнини.

Західна частина Північної Америки вздовж тихоокеанського узбережжя належить до гірської системи Кордильєр, найвища відмітка г. Мак-Кінлі (6194 м). Багато активних вулканів: Орісаба (5700 м), Попокатепетль (5452 м), Коліма (3846 м) та ін.

Гори Аппалачі на сході материка складаються із середньовисотних хребтів, плоскогір’їв і плато. Мають положисті схили, округлі вершини. Вища точка – гора Мітчелл (2037 м).

У формуванні рельєфу Північної Америки взяли активну участь зовнішні процеси (зледеніння, карст, річкова ерозія, вивітрювання).

Практична робота 9 (продовження). Позначте на контурній карті рівнини: Лаврентійська височина, Центральні і Великі рівнини, Примексиканська низовина; гори: Кордильєри (г. Мак-Кінлі), Скелясті, Аппалачі

3. Корисні копалини

У кристалічних породах фундаменту платформи та в Кордильєрах зосереджені родовища залізних, уранових, мідних, нікелевих руд, золота, срібла.

З осадовими породами чохла платформи пов’язані поклади нафти й газу. Найбільш багаті нафтогазоносні райони розташовані на узбережжі й шельфі Мексиканської затоки, Північного Льодовитого океану, на Великих рівнинах, на Алясці.

В Аппалачах зосереджені великі запаси кам’яного вугілля.

На півострові Флорида є багаті поклади фосфоритів.

V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

– Які тектонічні структури лежать в основі материка Північна Америка?

– Які форми рельєфу відповідають платформним частинам материка?

– Які процеси стали причиною формування гір у східній частині материка?

– Чим обумовлене утворення грандіозної області складчатості на заході материка? Які процеси свідчать про продовження там складкоутворення?

– У чому полягає роль зовнішніх процесів у формуванні рельєфу Північної Америки? Якими причинами обумовлені розмаїтість і контрастність форм рельєфу Північної Америки?

– Чим пояснюється розмаїтість корисних копалин Північної Америки?

VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

– Опрацюйте §___.

– Підготуйте повідомлення про унікальні природні об’єкти Північної Америки – Великий Каньйон Колорадо, Флінт-Мамонтову печеру, Єллоустонське вулканічне плато.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТЕКТОНІЧНІ СТРУКТУРИ, РЕЛЬЄФ, КОРИСНІ КОПАЛИНИ ПІВНІЧНОЇ АМЕРИКИ - Плани-конспекти уроків по географії