Тестові завдання – ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. БІОСФЕРА

Біологія. Комплексний довідник – підготовка до ЗНО та ДПА

ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. БІОСФЕРА

Тестові завдання

1. Автор вчення про біосферу:

А) Т. Морган;

В) М. І. Вавилов;

Б) Г. Мендель;

Г) В. І. Вернадський.

2. Автотрофні організми, які продукують органічні речовини:

A) редуценти;

В) продуценти;

B) деструктори;

Г) консументи.

3. Тип взаємодії шапкових грибів та дерев:

А) мутуалізм;

В) паразитизм;

Б) хижацтво;

Г) конкуренція.

4. Верхня тверда оболонка Землі:

A) літосфера;

Б) гідросфера;

B) тропосфера;

Г) стратосфера.

5. До складу планктону входять:

A) актинії;

Б) ламінарія;

B) форамініфери;

Г) хламідомонади.

6. Реакція організмів на сезонні зміни довжини світлового дня:

A) симбіоз;

Б) мутуалізм;

B) паразитизм;

Г) фотоперіодизм.

7. Сигнал до сезонних змін у тварин:

A) збільшення атмосферного тиску;

Б) зменшення тривалості світлового дня;

B) зменшення кількості поживних речовин;

Г) зменшення температури навколишнього середовища.

8. Установіть відповідність між назвами факторів природного середовища та їх характеристикою.

A) антропічні;

Б) абіотичні;

B) біотичні.

1. усі компоненти і властивості неживої природи;

2. взаємодія між особинами в популяції;

3. господарська діяльність людини;

4. сукупність взаємодій організмів з умовами навколишнього середовища.

Тестові завдання   ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. БІОСФЕРА

9. Установіть відповідність між групами в екологічній системі та організмами

A) продуценти;

Б) консументи 1-го порядку;

B) консументи 2-го порядку;

Г) редуценти.

1. жаби;

2. хрущі;

3. берези;

4. бактерії гниття;

5. пріони.

Тестові завдання   ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. БІОСФЕРА

10. Установіть відповідність між групами в екосистемі та організмами.

A) продуценти;

B) консументи І порядку;

В) консументи II порядку;

Г) редуценти.

1. віруси;

2. бактерії гниття;

3. рослиноїдні комахи;

4. хижі комахи;

5. рослини.

Тестові завдання   ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. БІОСФЕРА

Практичні завдання

1. Користуючись правилом екологічної піраміди визначте, яка маса водоростей і бактерій потрібна, щоб у морі виріс і міг існувати один дельфін масою 400 кг.

2. Маса сіна з 1 м2 луки складає 200 г, з вико-вівсяного поля – 500 г. На основі правила екологічної піраміди визначте, яка площа луки або вико-вівсяного поля потрібна, щоб з нього змогла прогодуватись протягом року людина масою 54 кг (з них 63% складає вода). Ланцюг живлення: трава -> корова -> людина.

3. Яка площа водойми (га) може прогодувати білого пелікана (10 кг, 60% маси становить вода) в ланцюгу живлення: планктон -> риба -> пелікан? Непродуктивність 1 м2 водойми – 600 г органічної речовини.

4. Біомаса планктону становить 1 кг/м2. За правилом екологічної піраміди визначте площу (га) відповідного біогеоценозу, у якому зможе вирости й прогодуватися пара судаків по 4 кг кожний. Ланцюг живлення: планктон -“рослиноїдні риби -> судак. Із указаних значень маси планктону та риб 40% припадає на суху речовину.

5. Який із компонентів біоценозу найбільш схильний до змін: продуценти, консументи чи редуценти? Обгрунтуйте свою точку зору, склавши ланцюг живлення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тестові завдання – ОСНОВИ ЕКОЛОГІЇ. БІОСФЕРА - Довідник з біології