Тестові завдання до теми 4

Тестові завдання до теми 4

1 – в, 2 – в, 3 – б, 4 – а, 5 – г, 6 – а, 7 – г, 8 – г, 9 – б, 10 – а, 11 – б, 12 – г

13. Установіть відповідність між видом живої істоти та способом її розмноження.

Амеба

Поділ тіла

Пирій

Вегетативне розмноження

Папороть

Спори

Гідра

Брунькування

14. Установіть відповідність між типом партеногенезу та видом тварин.

Вид

Партеногенезу

Характеристика

Приклад

Значення

1. Гаплоїдний

Характерний для перетинчастокрилих. 3 незаплідненої гаплоїдної яйцеклітини розвивається самець або робоча особина; із заплідненої – самка

Оси,

Бджоли

Забезпечує масовість розмноження, розвиток великої кількості особин

2. Циклічний

В сприятливих умовах із незапліднених яєць розвиваються самки. Восени з незапліднених яєць розвиваються самці, які запліднюють самок; яйця зимують

Тлі,

Попелиці

Забезпечує пристосованість до сезонних змін в природі

3. Кленовий

Розвиток з незапліднених яєць, які містять декілька хромосомних наборів; нові організми – клони (копії)

Дощові

Черви,

Скельні

Ящірки

Забезпечує точне відтворення “клонів”, поширення виду в несприятливих умовах

4. Гіногенез

Розвиток незапліднених яєць викликають сперматозоїди інших видів риб (псевдостатевий процес)

Карась, сріблястий

Забезпечує здатність жити поодинці і масово розмножуватись

15. Укажіть правильну послідовність дозрівання сперматозоїдів: сперматогонії; сперматоцити; сперматиди; сперматозоїди.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Тестові завдання до теми 4 - ГДЗ з біології