У чому цінність життя (2-а година)

Тема І. Прагнімо вершин добра

УРОК 3 У чому цінність життя (2-а година).

Тема. У чому цінність життя (2-а година).

Мета: формувати усвідомлене розуміння ключових понять теми; виховувати бережливе ставлення до свого життя і життя інших людей; на прикладах із літератури, музичного мистецтва з’ясувати, що означає “любити життя”; у чому виявляється сила духу людини.

Обладнання: підручник; робочий зошит; аудіозапис “Симфонія № 5.

Тема Долі” Л. ван Бетховена; підручник із зарубіжної літератури для 6 класу; зошит; малюнок людського

серця.

Епіграф: “У чому сенс життя? Служити іншим і робити добро” (Аристотель).

Вислови: “Живи для всіх. Не думай про себе. І жереб блисне твій, як вища нагорода” (Абу Муїн Насир Хосров, таджицький і перський поет, філософ, релігійний діяч).

“У важких умовах людина не безпорадна – усе вирішують її духовні якості та етична позиція” (Дж. Лондон). “Життєвий шлях людини означає безперервне долання не тільки зовнішніх перешкод, а й старіючих форм своєї власної свідомості, щоб відродитися на вищому щаблі. Це шлях людини до зрілості” (Р. Роллан).

“Життю вір, адже воно вчить краще за

всякі книги” (Й. Гете).

“Жити – значить робити речі, а не набувати їх” (Аристотель).

Ключові поняття:

Людське життя; моральні цінності в сучасному світі.

Тип уроку: інтегрований.

Структура уроку

I. Вступна частина.

1. Вітання.

2. Актуалізація опорних знань.

3. Мотивація навчальної діяльності.

4. Представлення теми уроку й очікуваних результатів.

II. Основна частина.

1. Чому життя людини – найбільша цінність у сучасному світі?

2. Навіщо ми живемо?

3. У чому виявляється сила духу людини?

III. Заключна частина.

Висновки.

IV. Домашнє завдання.

Хід уроку

I. Вступна частина.

1. Вітання.

Учитель. Здрастуйте, діти. На попередньому уроці ми говорили про цінності в житті людини. Від чого залежить наше уявлення про цінності? (Від нашого духовного рівня.)

Послухайте казку народу суахілі.

Жив собі один чоловік, він був сліпим від народження. Але одного разу сталося диво: очі його раптом відкрилися.

І сталося так, що перед ним у ту хвилину став осел. Сліпий устиг побачити тільки того осла й більше нічого. Очі його знов закрилися.

Одного разу проходив мимо чоловік і сказав, що хтось побудував собі красивий будинок. А сліпий запитав:

– Такий же красивий, як осел?

Іншим разом хтось сказав:

– Я бачив у морі великий корабель.

І сліпий знову запитав:

– Великий, як осел?

І так було кожного разу.

Нарешті люди запитали сліпого:

– Чому ти порівнюєш усе з віслюком?

І сліпий розповів, як одного разу його очі раптом відкрилися й перше, що він побачив, був осел; і з тих пір увесь світ почав для нього полягати в цьому ослові: “Красивий, як осел! Великий, як осел! Високий, як осел!”

Як ви зрозуміли смисл цієї казки? (Відповіді дітей.)

2. Актуалізація опорних знань.

– Що ж таке цінність, потреба, якими бувають потреби? (Матеріальні, соціальні, духовні.)

– Що таке духовна краса, духовність?

– Назвіть за словничком моральні цінності в сучасному світі. (Відповіді дітей та оцінювання їхніх знань.)

3. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель. На сьогодні я просила вас прочитати оповідання Джека Лондона “Любов до життя” в підручнику зарубіжної літератури.

Ви знаєте, що сам письменник подорожував на Аляску під впливом “золотої лихоманки”, яка захопила багатьох людей того часу. Дія в оповіданні відбувається в Північно-Західній Канаді, у тундрі. На дошці виписані слова Джека Лондона:

“У важких умовах людина не безпорадна – усе вирішують її духовні якості та етична позиція”.

– Як зрозуміти ці слова?

– Скажіть, чому ця розповідь має саме таку назву?

– Чому Білл гине, а головний герой оповідання виживає?

– Чому головний герой кинув золото, за яким він приїхав?

– Чому головний герой оповідання переміг?

– Які цитати з твору ви виписали? (“Доля вимагала від нього дуже багато чого. Навіть вмираючи, він не підкорявся смерті. Можливо, це було чисте безумство, але й у кігтях смерті він кидав їй виклик, боровся з нею…”

“Він більше не боровся, як борються люди. Це саме життя в нім не хотіло гинути і гнало його вперед…”

“Він дуже втомився, але життя в ньому не хотіло гинути; і тому, що воно не хотіло гинути, людина все ще їла болотні ягоди й піскарів, пила кип’яток і стежила за хворим вовком, не зводячи з нього ока…”)

Учитель. Напевно, ви погодитеся зі мною, що головного героя можна назвати людиною, яка любить життя і є сильною духом.

4. Представлення теми уроку й очікуваних результатів.

Учит ель. Сьогодні на уроці ми поговоримо про те, чому людське життя – найбільша цінність у сучасному світі. У ході уроку ми на прикладах літературних творів, творів музичного мистецтва спробуємо з’ясувати, що означає любити життя; задумаємося над тим, навіщо ми живемо; наведемо приклади вчинків людей, сильних духом.

II. Основна частина.

1. Чому життя людини – найбільша цінність у сучасному світі?

Людське життя – період існування людини від її народження до смерті.

Учитель. Наше право на життя гарантує Конституція України.

“Кожна людина має невід’ємне право на життя.

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя.

Кожен має право захищати своє життя і здоров’я…

Кожен має право на безпечне для життя і здоров’я довкілля.”. (“Конституція України, ст. 27, 50.)

Право на життя, його безпеку, захист від будь-якого насильства дітям усього світу гарантує Конвенція про права дитини (ст. 16, 37), яка була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН у 1989 році.

Ще одним доказом того, що життя людини є найбільшою цінністю, є те, що заради життя рідної людини можна віддати все: багатство, майно, славу… Пригадайте фільми з викраданнями. Якщо злочинці вкрали дитину, батьки згодні віддати все, що вони мають, аби їхня дитина була жива.

Робота з підручником.

Прочитайте на сторінці 20 у завданні текст “Чому людське життя є найвищою цінністю в сучасному світі”.

Чому правила моралі, відомі тисячі років, виявилися безсилими проти різних виявів зла? (Мало знати правила моралі, потрібно чинити відповідно до них.)

Що є першою умовою визнання гідності кожної людини? (Повага до її життя.)

Виконайте завдання 2, 3 на сторінках 20-21, дайте відповідь на питання до цих завдань. (Із “Повчання Володимира Мономаха”, “Нагірної проповіді Ісуса Христа”.)

2. навіщо ми живемо?

Учитель. Прочитайте слова Аристотеля, які є епіграфом до уроку сьогодні: “У чому сенс життя? Служити іншим і робити добро”. Як ви розумієте цей вислів грецького філософа? (Відповіді дітей.) Правильно, діти, сенс життя полягає в тому, що необхідно робити Добро людям. Для цього ми живемо.

Вдумайтеся в ці слова Абу Муїна Насира Хорсова: “Живи для всіх. Не думай про себе. І жереб твій блисне, як вища нагорода”. Як ви розумієте ці слова? (Відповіді дітей.)

Робота з підручником.

Учитель. Удома ви виконували завдання 4, 5 на сторінках 21-22. А зараз прочитайте виписані вами прислів’я, які виконують роль моральних настанов, і поясніть їх.

“Добра справа живить і розум, і тіло”.

“Кожен одержить винагороду за свій труд”.

“Не будуй дім свій на піску”.

“Якою мірою міряєте, такою ж відміряється і вам”. (Пояснення дітей.)

Учитель. Ми живемо для того, щоб робити Добро! І для нас у житті повинні існувати моральні цінності, назвіть їх ще раз. (Добро, Справедливість, Милосердя, Любов, Дружба.)

Уявіть життя як квітуче розлоге дерево. На це дерево нападають шкідники: лінь, злість, егоїзм, скупість, заздрість, шкідливі звички. Що потрібно робити людині, щоб зняти цих шкідників або не допустити їх на своє “дерево життя”?

На дошці – зображення людського серця, кожен з вас отримав кружечок – це крапля. Чого? Може, добра, може, порядності, може, здоров’я? Напишіть на ваших крапельках, що потрібне людському серцю, щоб воно працювало довго, а людина жила. (Прикріпити крапельки до серця.)

Складімо для себе кілька “Правил життя”:

– Бережи своє життя.

– Бережи своє здоров’я.

– Не роби шкоди іншим (“золоте” правило етики).

– Не лінуйся.

– Не обманюй.

– Поважай старших.

– Бережи природу.

– Не заздри іншим.

– Не будь егоїстом.

– Не май шкідливих звичок.

Мені хотілося б, щоб ви виконували ці добрі правила. Зіставте їх із біблійними заповідями. Подумайте над ними вдома.

3. У чому виявляється сила духу людини?

Звучить уривок із “Симфонії № 5” Л. ван Бетховена.

Учитель. Ви чуєте музику. Що це за твір? (“Симфонія № 5” Л. ван Бетховена).

Як ви вважаєте, чому музику саме цього композитора я приготувала до нашого уроку? (Людвіг ван Бетховен був сильною духом людиною. У 29 років він почав глухнути, але не підкорився долі. У цій симфонії передана боротьба долі й людини, в якій перемагає людина.)

Так, ви правильно говорите. У сучасному житті теж багато прикладів того, як людина, якій лікарі говорять, що вона вже не зможе ходити або не зможе жити, ходить, живе, оскільки дуже любить життя. Прикладом тому є співак Йосип Кобзон. Він переміг важку хворобу, зміг вийти на сцену і співати. На першому концерті весь зал підвівся й довго аплодував його силі духу, волі, величезній любові до життя. Співачка Лайма Вайкуле теж змогла впоратися з “невиліковною” хворобою завдяки силі духу й бажанню жити.

У підручнику на сторінці 24 ми прочитаємо розповідь про долю української поетеси Лесі Українки. У чому, на вашу думку, виявилася сила Лесиного духу? Які слова Лесі Українки ви можете навести як приклад слів людини, сильної духом?

Ні, я хочу крізь сльози сміятись,

Серед лиха співати пісні,

Без надії таки сподіватись,

Жити хочу! Геть думи сумні…

III. Заключна частина.

Висновки.

Що є найбільшою цінністю в сучасному світі? (Життя людини.)

Закінчити урок мені хотілося б віршем Лариси Шевчук. Вслухайтеся в нього:

Життя твоє – безцінний дар.

Не забувай про це ніколи.

Ти спиш під зорями Стожар,

Чи з друзями ідеш до школи,

Живеш ти в місті чи в селі,

Подумай, як життя прожити?

Ти слід залишиш на землі –

То треба гарний залишити.

IV. домашнє завдання.

Прочитати текст підручника (с. 19-25). Визначити поняття і терміни.

Виконати завдання в робочому зошиті з теми “У чому цінність життя” (с. 4-5).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


У чому цінність життя (2-а година) - Плани-конспекти уроків по англійській мові