Цінність

Цінність – 1) єдність корисності товару для споживача та його вартості (індивідуальних витрат виробництва) для виробника у процесі купівлі-продажу; 2) діалектична єдність суспільної корисності певної маси товарів для споживачів та їх вартості (суспільно необхідних витрат виробництва) для виробників цих товарів; 3) синтез результатів (єдність конкретної та абстрактної корисності) і витрат (конкретної та абстрактної праці), причому конкретна корисність є синонімом споживної вартості. В категорії Ц. відображається діалектична взаємодія продуктивних

сил і відносин економічної власності у процесі виробництва та реалізації товарів певного виду, з одного боку, та суб’єктивна оцінка цих товарів, як з боку окремих покупців (споживачів), так і окремих соціальних верств і груп, усього суспільства. Така суспільна оцінка встановлюється за рівності платоспроможного попиту і пропозиції на дану групу товарів і вимірюється вартістю або ціною рівноваги. З урахуванням викладеного, однобічним є підхід до Ц. лише з боку виробника або лише з боку споживача. Водночас домінантним у визначенні категорії Ц. є підхід з боку виробника, оскільки той створює певне економічне
благо, яке можна оцінювати. Зовнішньою формою вияву Ц. є ціна, передусім ціна рівноваги. Оскільки в процесі еволюції економічної системи капіталізму відбувається об’єктивний процес еволюції цін від менш розвинених до більш розвинених і досконаліших форм, при цьому водночас розкривається історичний аспект еволюції зовнішніх форм вияву Ц., які, своєю чергою, впливають на модифікацію якісних і сутнісних сторін цієї категорії. Ц. можна також розглядати у ширшому суспільному значенні, у якому, крім економічної Ц., відображається політичний аспект (соціальна рівність і справедливість, свобода слова та ін.), загальнолюдський (оцінка з боку добра і зла, щастя або нещастя різних спільнот тощо), національний (народний суверенітет, національний суверенітет, рівність націй та ін.) тощо. Загалом філософські проблеми сутності Ц. (в економічному, політичному, соціальному та ін. аспектах) вивчає окрема наука – аксіологія.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Цінність - Економічний словник