Відрізки, ламані та їх довжини

Урок 15

Тема. Відрізки, Ламані та їх довжини

Мета. Поглиблювати уміння та навички учнів виконувати такі вправи:

– провести пряму, промінь, відрізок, ламану;

– позначити точку на прямій, площині, відрізку, промені;

– визначати точки, що належать і не належать даній прямій, відрізку, променю;

– позначати точки на прямій між двома іншими;

– будувати та вимірювати відрізки;

Розвивати уяву, виховувати в учнів інтерес до математики, любов до знань.

Обладнання: кодоскоп, таблиці.

Хід уроку

І. Організація

класу

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

На дошці двоє учнів розв’язують задачі (умови задач записані на картках).

Картка № 1. Накреслити довільний відрізок АВ. Позначити на ньому точку С так, щоб АС = 3 ВС. У скільки разів довжина відрізка АВ більша за СВ?

Картка № 2. Накреслити ламану АВСD таку, що АВ = 14 мм, ВС = 25 мм, СD = 37мм. Знайдіть довжину цієї ламаної. (Учні працюють на відкидних дошках).

Учитель аналізує результати математичного диктанту, називає кращі роботи учнів.

ІІІ. Розв’язування тренувальних вправ:

№ 279- 281 – усно;

№ 298 – 300 – колективно;

№ 302 – самостійно.

ІV. Практична робота (робота в групах або в парах) № 308 (а, б);

№ 313 – на повторення.

І – 27 кн

ІІ – ? yа 9 більше, ніж

ІІІ – ? на 5 менше

V. Підсумок уроку.

VІ. Домашнє завдання:

§6. № 301, 303, 306, 312, 314 (додаткове).

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Відрізки, ламані та їх довжини - Плани-конспекти уроків по математиці