Вітер. Постійні та змінні вітри

РОЗДІЛ 3 ГЕОГРАФІЧНА ОБОЛОНКА

Тема 2. Атмосфера

§ 36. Вітер. Постійні та змінні вітри

Пригадайте

Як ви спостерігаєте за вітром?

Вітри якого напрямку переважають у вашій місцевості?

Вітер – рух повітря в горизонтальному або близькому до нього напрямку. При цьому повітря рухається із зони високого атмосферного тиску до ділянки з низьким атмосферним тиском. Вітер характеризується швидкістю, силою й напрямком. Швидкість вітру вимірюють у метрах за секунду {м/с) або в кілометрах за годину (км/год). Щоб перевести метри за секунду

в кілометри за годину, слід значення швидкості в метрах за секунду помножити на 3,6.

Силу вітру визначають за тиском рухомого повітря на предмети. Її вимірюють у кілограмах на квадратний метр (кг/м2). Сила вітру залежить від його швидкості. Так, вітер зі швидкістю 100 км/год має силу в 10 разів більшу, ніж зі швидкістю 10 км/год. Чим більша різниця в значеннях атмосферного тиску, тим сильніше і швидше дме вітер. Відсутність будь-яких ознак вітру називають штилем.

Факти сьогодення

Найсильніші вітри. “Полюсом вітрів” на Землі вважають окраїнні частини Антарктиди, де вітри дмуть по 340 діб на рік. Найбільшу швидкість

вітру – 371 км/год – зареєстровано у 1934 році в США, на горі в штаті Нью-Гемпшир. В Україні найсильнішим був вітер на г. Ай-Петрі в Криму (його швидкість сягала 180 км/год).

Напрямок вітру визначають за положенням тієї сторони горизонту, звідки він дме. Для позначення напрямку вітру на практиці горизонт поділяють на вісім напрямків. З них чотири головні – північ (Пн), південь (Пд), схід (Сх) і захід (Зх) і чотири проміжні – північно-східний (Пн-Сх), північно – західний (Пн-Зх), південно-східний (Пд-Сх) та південно-західний (Пд-Зх).

Наприклад, коли вітер дме з місцевості, розташованої між півднем і сходом, його називають південно-східним (Пд-Сх). Напрямок і швидкість вітру визначають за допомогою флюгера (мал. 97). Наочне уявлення про напрямки вітрів, які переважають у певній місцевості, дає спеціальна діаграма – роза вітрів (мал. 98). Це графічне зображення повторюваності напрямків вітру. Довжина її променів пропорційна повторюваності вітрів даного напрямку.

Вітер. Постійні та змінні вітри

Мал. 97. Флюгер

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8 (продовження)

Спостереження за погодою: складання рози вітрів

За наведеними у таблиці даними побудуйте розу вітрів. Для цього спочатку намалюйте координати, вказавши чотири основні напрямки вітру і чотири проміжні. В обраному вами масштабі відкладіть кількість відрізків, що відповідають кожному напрямку. Кінці відрізків послідовно з’єднайте між собою. Отриману розу вітрів зафарбуйте і вкажіть, який напрямок вітру переважав. На малюнку 98 зверніть увагу, як позначають вітри різних напрямків.

Вітер. Постійні та змінні вітри

Мал. 98. Роза вітрів

Напрямок вітру

Пд

Пн

Сх

Зх

Пн-Сх

Пн-Зх

Пд-Сх

Пд-Зх

Повторюваність вітру, %

10

20

4

10

12

8

30

6

Постійні та змінні вітри. На земній кулі немає жодного безвітряного місця. Існує безліч різних типів вітрів. Є вітри, які дмуть постійно, а є такі, що змінюють свій напрямок протягом доби або року. Постійні вітри – пасати – виникають між тропічним високим та екваторіальним низьким поясами атмосферного тиску у Північній і Південній півкулях Землі (мал. 99). Завдяки обертанню земної кулі пасати у Північній півкулі переміщуються з північного сходу на південний захід, а у Південній – з південного сходу на північний захід. Пасати майже не змінюють свого напрямку протягом року. їхня швидкість становить у середньому 5-6 м/с, а вертикальна потужність сягає 2-4 км і збільшується в напрямку до екватора.

У помірних широтах дмуть західні вітри. Вони також є постійними.

Вітер. Постійні та змінні вітри

Мал. 99. Утворення пасатів

Вітер. Постійні та змінні вітри

Мал. 100. Утворення денного (а) і нічного (б) бризу

Змінних вітрів на земній кулі набагато більше, ніж постійних. Поширені лише на певних територіях, вони дістали назву місцевих.

Місцеві вітри дмуть над порівняно невеликою територією (від сотень метрів до десятків кілометрів) і значно впливають на погоду у даній місцевості. Прикладом місцевого вітру є бриз. У перекладі з французької мови це слово означає “легкий вітерець”. Його швидкість дійсно незначна – до 4 м/с. Бриз дме з добовою періодичністю на узбережжі морів, великих озер і деяких великих річок. Цей вітер змінює свій напрямок двічі на добу, що зумовлено нерівномірним нагріванням поверхні суходолу та водойми. Денний, або морський, бриз рухається з водної поверхні на суходіл, а нічний, або береговий, з охолодженого узбережжя суходолу на водойму (мал. 100).

Бриз буває переважно влітку, коли різниця температури між суходолом і водоймою сягає найбільших значень. В Україні бризи спостерігають на узбережжі водосховищ, Чорного і Азовського морів.

Дивовижні явища

Вітер з гірських вершин.

Цікавими місцевими вітрами є фьони, які не мають певної періодичності. Вони не постійні й тривають у середньому від однієї до двох діб.

Фьон – це сильний, поривчастий, сухий і теплий вітер, що дме з гірських вершин у долини. Він виникає тоді, коли повітря перевалює через гребінь гірського хребта і, опускаючись підвітряним схилом, швидко нагрівається (мал. 101). При цьому температура може досягти максимальних значень для даної пори року. Так, при сильному фьоні на зледенілому острові Гренландія температура підвищується на 20-25 °С. Фьон спричиняє танення снігу в горах узимку, а влітку – посухи і пожежі. У гірських районах України фьони, що дмуть з південно-східних схилів Кримських гір поблизу Алушти, можуть раптово підвищувати тут температуру до 28 °С. Фьони в Українських Карпатах мають швидкість до 25 м/с.

Вітер. Постійні та змінні вітри

Мал. 101. Утворення фьонів

Вітер. Постійні та змінні вітри

Мал. 102. Переміщення мусонів

До вітрів, які змінюють свій напрямок, відносять і мусони. Слово “мусон” перекладається з арабської мови як “сезон”. Ця назва не випадкова, адже мусон змінює свій напрямок двічі на рік: взимку дме із суходолу на океан, а влітку, навпаки, з океану на суходіл (мал. 102). (Поміркуйте, чому мусон змінює свій напрямок за порами року.) Мусонні вітри найкраще виражені на півдні та сході Азії, на півночі Індійського та заході Тихого океанів. Особливо потужним є азіатський літній мусон. Він містить велику кількість вологи і тепла, з ним пов’язані рясні опади.

ПІДСУМКИ

– Вітер – це горизонтальний рух повітря, що виникає внаслідок різниці атмосферного тиску.

– Вітер характеризується швидкістю, силою та напрямком.

– Постійні вітри дмуть постійно, змінні вітри змінюють свій напрямок протягом доби або року.

Запитання і завдання для самоперевірки

Побудуйте розу вітрів за даними своїх спостережень. Поясніть, вітри якого напрямку переважають у вашій місцевості. Намалюйте схематично напрямок вітру за такими даними: а) тиск у пункті А становить 760 мм рт. ст., а в пункті Б – 784 мм рт. ст.; б) на узбережжі тиск становить 758 мм рт. ст., а над озером – 752 мм рт. ст. У якому випадку вітер буде сильнішим?

Виберіть з перелічених вітрів той, який майже не змінює свого напрямку: а) пасат; б) мусон; в) бриз.

Яка причина виникнення вітру? Від чого залежать сила і швидкість вітру?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вітер. Постійні та змінні вітри - Географія