Постійні (FC) змінні (VC) витрати. Граничні витрати. Графічна ілюстрація

УРОК 14

Середні постійні ( AFC ), змінні ( AVC ) та загальні ( ATC ) витрати. Граничні витрати. Графічна ілюстрація

Мета уроку: визначити сутність середніх постійних, змінних та загальних витрат; охарактеризувати граничні витрати; представити графічну інтерпретацію цих показників.

Основні поняття: загальні витрати, постійні витрати, змінні витрати, середні витрати, граничні витрати.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

I. Організаційний момент

II. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів

Вправа “Так/Ні”

cellspacing="0" width="100%">

1

Крива загальних середніх витрат, починаючи з певного обсягу виробництва продукції, стало зростає внаслідок дії закону спадної віддачі

2

Графік середніх постійних витрат має вигляд параболи

3

Середні загальні витрати обчислюються як сума середніх постійних і середніх змінних витрат

4

Граничні витрати показують приріст змінних витрат у результаті зростання обсягу виробництва на одиницю продукції

5

До складу економічних витрат входить нормальний прибуток

6

Загальні,

середні та граничні витрати набувають мінімального значення за мінімального обсягу виробництва

7

Постійні витрати існують лише в короткостроковому періоді

8

Постійні витрати – це витрати, які не залежать від обсягу виробництва

9

Крива сукупних витрат має таку саму форму, що й крива змінних витрат, але проходить вище на величину постійних витрат

10

Економічний прибуток визначається як різниця між валовим виторгом і грошовими витратами на використані у виробництві фактори виробництва

11

Якщо граничні витрати більші за середні, то середні витрати зростають

12

Альтернативні витрати використання ресурсів – це дохід від використання цих ресурсів найбільш ефективним способом

Відповідь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Так

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Ні

Так

Так

Ні

Так

Ні

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Взаємозв’язок валових, середніх та граничних витрат є ключовим моментом в теорії витрат, що перебувають в основі розрахунків оптимального обсягу виробництва, мінімізації витрат і максимізації прибутку.

IV. Вивчення нового матеріалу

За збільшення або зменшення обсягів виробництва важливо знати середні витрати, що припадають на додатковий випуск продукції, і порівняти їх з фактичними середніми величинами. Це дозволяє визначити оптимальний обсяг продукції з точки зору мінімізації витрат.

Граничні витрати розраховуються на кожну наступну одиницю виробів шляхом віднімання від суми валових витрат їхнього попереднього значення.

Середні постійні витрати (AFC) – це постійні витрати на одиницю продукції. У разі збільшення обсягів виробництва вони зменшуються.

Постійні (FC) змінні (VC) витрати. Граничні витрати. Графічна ілюстрація

Середні загальні витрати (ATC) – це загальна витрати на одиницю продукції.

Середні змінні витрати (AVC) – це змінні витрати на одиницю продукції.

Постійні (FC) змінні (VC) витрати. Граничні витрати. Графічна ілюстрація

Середні змінні витрати не змінюються внаслідок зміни обсягів виробництва.

Постійні (FC) змінні (VC) витрати. Граничні витрати. Графічна ілюстрація

Граничні витрати (MC) – це витрати, пов’язані з виробництвом додаткової одиниці продукції.

Графічна інтерпретація середніх та граничних витрат

Постійні (FC) змінні (VC) витрати. Граничні витрати. Графічна ілюстрація

Відмітною рисою динаміки граничних витрат є як більш глибокий спад, так і значно більш високий кут зростання. Крива граничних витрат перетинає всі три криві середніх величин. Крива граничних витрат MC перетинає лінії середніх змінних витрат AVC і середніх загальних витрат ATC у точках їх найменших значень. Після цих перетинань кожна наступна одиниця продукту міститиме все більшу величину змінних і загальних середніх витрат. Криві AVC та ATC переміщуються на графіку вгору і праворуч, а до перетину з MC вони знижувалися. У точці, де крива середніх витрат ATC досягає мінімуму, фірма оптимізує обсяг виробництва з точки зору мінімізації витрат. З цього моменту граничні витрати різко зростають і збільшують середні витрати.

V. Закріплення нових знань і вмінь учнів

>> Розв’яжіть задачі Задача 1

На основі наведених у таблиці даних обчисліть величину середніх та граничних витрат. Побудуйте криві середніх і граничних витрат. Визначте мінімально ефективний обсяг виробництва.

Q

TC

AC

MC

0

0

1

32

2

48

3

82

4

140

5

228

6

352

Задача 2

Заповніть таблицю.

Q

FC

VC

TC

AFC

AVC

ATC

MC

100

300

11

200

7

300

6

Розв’язання

Q

FC

VC

TC

AFC

AVC

ATC

MC

100

300

800

1100

3

8

11

200

300

1500

1800

1,5

7,5

9

7

300

300

1800

2100

1

6

7

3

Задача 3

За наведеними даними заповніть таблицю.

А)

P

Q

TR

TC

FC

VC

AVC

1000

5000

1500

5,5

Б)

Q

TC

FC

VC

MC

ATC

AFC

AVC

0

4

2

1

8

2

10

3

14

4

20

VI. Підсумок уроку

VII. Домашнє завдання

1. Опрацювати теоретичний матеріал.

2 . Розв’язати задачу.

У таблиці наведено дані про обсяги виробництва та загальні витрати. Обчисліть середні та граничні витрати.

Побудуйте криві середніх сукупних, середніх та граничних витрат.

Q

0

1

2

3

4

5

6

TC

20

40

60

80

100

120

140

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Постійні (FC) змінні (VC) витрати. Граничні витрати. Графічна ілюстрація - Плани-конспекти уроків по хімії