ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТРОЙОВОГО СТАТУТУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

СТРОЙОВА ПІДГОТОВКА

Стройова підготовка є одним з найважливіших розділів військового навчання, тому що готує підрозділи до злагоджених дій. Вона виховує у військовослужбовців високу дисциплінованість, звичку швидко, без зволікань, чітко та узгоджено виконувати прийоми та дії, бути підтягнутими й охайними.

Стройова підготовка – це знання обов’язків військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимог до їх стройового навчання, уміння кожного військовослужбовця приймати стройове положення, виходити зі строю та повертатися

до нього, здійснювати військові вітання, безпомилково виконувати повороти на місці й у русі, прийоми і рухи без зброї та зі зброєю, знати строї підрозділів та військових частин.

Метою кожного стройового заняття є виховання в особового складу навичок виконання стройових прийомів і набуття стройових навичок, які солдату потрібні повсякденно – на занятті, у поході, при несенні служби у добовому наряді, у варті, на тактичних навчаннях і в бою.

ТЕМА: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТРОЙОВОГО СТАТУТУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Стройовий Статут Збройних сил України визначає:

– стройові прийоми і рухи без зброї та зі зброєю;

строї підрозділів та військових частин у пішому порядку і на машинах;

– порядок виконання військового вітання, проведення стройового огляду;

– місце Бойового Прапора військової частини у строю, порядок його внесення і винесення;

– обов’язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю та вимоги до їх стройового навчання.

Строї та управління ними. Стрій – визначене Стройовим статутом Збройних сил України (далі – Статут) розміщення військовослужбовців, підрозділів і частин для їх спільних дій у пішому порядку та (або) на машинах.

Елементами строїв є:

♦ шеренга – стрій, у якому військовослужбовці розміщені один біля одного на одній лінії;

♦ лінія машин – стрій, у якому машини розміщені на одній лінії одна біля одної;

♦ фланг – правий (лівий) край строю. Під час поворотів строю назви флангів не змінюються;

♦ фронт бік строю, до якого військовослужбовці повернені обличчям, а машини – лобовою частиною;

♦ тильний бік строю – бік, протилежний фронту;

♦ інтервал – – відстань уздовж фронту між військовослужбовцями (машинами), підрозділами та частинами;

♦ дистанція – відстань углиб між військовослужбовцями (машинами), підрозділами та частинами;

♦ ширина строю – відстань між флангами;

♦ глибина строю – відстань від першої шеренги (військовослужбовця, що стоїть попереду) до останньої шеренги (військовослужбовця, що стоїть позаду), а під час дій на машинах – відстань від першої лінії машин (машини, що стоїть попереду) до останньої лінії машин (машини, що стоїть позаду).

Двошеренговий стрій – стрій, у якому військовослужбовці однієї шеренги розміщені за військовослужбовцями іншої шеренги на відстані одного кроку (витягнутої руки, покладеної долонею на плече військовослужбовця, що стоїть попереду).

Шеренги поділяються на першу та другу. Після повороту строю назви шеренг не змінюються.

Ряд – два військовослужбовці, що стоять у двошеренговому строю один за одним. Якщо за військовослужбовцем першої шеренги не стоїть військовослужбовець другої шеренги, такий ряд називають неповнім, останній ряд завжди має бути повним.

Після повороту двошеренгового строю кругом військовослужбовець неповного ряду самостійно стає у першу шеренгу.

Одношеренговий (шеренга) і двошеренговий строї можуть бути зімкнутими або розімкнутими.

У зімкнутому строю військовослужбовці в шеренгах розміщені вздовж фронту один від одного з інтервалами на ширину долоні між ліктями. У розімкнутому строю військовослужбовці в шеренгах розміщені вздовж фронту один від одного з інтервалами на один крок або з інтервалами, які визначає командир.

Колона – стрій, у якому військовослужбовці або підрозділи (машини) розміщені один (одна) за одним (одною) на дистанціях, установлених цим Статутом або командиром. Колони можуть бути вишикувані по одному, по два, по три, по чотири та більше військовослужбовців. Колони застосовуються для шикування військовослужбовців, підрозділів і частин у розгорнутий або похідний стрій.

Розгорнутий стрій – стрій, у якому військовослужбовці, підрозділи (машини) вишикувані на одній лінії вздовж фронту в одношеренговому чи двошеренговому строю (у лінію машин) або в лінію колон з інтервалами, встановленими цим Статутом або командиром. Розгорнутий стрій застосовується для проведення перевірок, розподілу, оглядів, парадів, а також в інших необхідних випадках.

Похідний стрій – стрій, у якому підрозділ вишикуваний у колону або підрозділи в колонах вишикувані один за одним на дистанціях, установлених цим Статутом або командиром. Похідний стрій застосовується для пересування підрозділів, проходження урочистим маршем або з піснею та в інших необхідних випадках.

Напрямний – військовослужбовець (підрозділ, машина), який рухається на чолі строю у визначеному напрямку. За напрямним має переміщуватися решта військовослужбовців (підрозділів, машин). Замикаючий – військовослужбовець (підрозділ, машина), який рухається останнім у колоні. Лінійний – військовослужбовець, призначений для позначення лінії шикування підрозділів і частин, а також лінії проходження урочистим маршем.

Управління строєм здійснюється командами та розпорядженнями, які подає командир голосом, сигналами та особистим прикладом і які передаються за допомогою технічних і рухових засобів.

У строю старший командир перебуває там, звідки йому зручніше командувати.

Управління в машині здійснюється командами та розпорядженнями, які подаються голосом і з допомогою засобів внутрішнього зв’язку.

Команди поділяються на підготовчу та виконавчу, проте можуть бути лише виконавчі. Підготовча команда подається чітко (виразно), гучно і протяжно, щоб військовослужбовці зрозуміли, яких дій вимагає від них командир.

За підготовчою командою військовослужбовці, які перебувають у строю, приймають стройове положення, під час руху переходять на стройовий крок, а поза строєм повертаються в бік начальника й приймають стройове положення.

Виконавча команда (далі друкується великими літерами) подається після паузи гучно, уривчасто і чітко. Така команда здійснюється негайно і точно.

З метою привернути увагу підрозділу або окремого військовослужбовця в підготовчій команді, у разі потреби, називають підрозділ або військове звання військовослужбовця. Наприклад: “Взвод (3-й взвод), СТІЙ”; “Рядовий Шевчук, кру-ГОМ”.

Під час виконання прийомів зі зброєю у підготовчій команді може зазначатися назва зброї, наприклад: “Автомати на – ГРУДИ”. Гучність голосу під час подання команди змінюється залежно від ширини і глибини строю, рапорт віддається чітко, без різкого підвищення голосу.

Команди (сигнали), які стосуються усіх підрозділів, приймаються негайно і виконуються всіма командирами підрозділів, командирами і старшими машин. Щоб припинити виконання прийому, подається команда “ВІДСТАВИТИ”. За цією командою приймається положення, яке було до виконання прийому.

Для участі в парадах, а також в інших випадках підрозділ за наказом командира може шикуватися в загальну колону по три, по чотири та більше. При цьому шикування проводиться, як правило, за зростом (ранжиром).

Шикування військовослужбовців здійснюється за командою “СТАВАЙ”. За цією командою треба швидко стати в стрій на визначені Статутом інтервал і дистанцію, підбори поставити разом, а носки розвести вздовж лінії фронту на ширину стопи; дивитися прямо перед собою.

Обов’язки військовослужбовців перед шикуванням і в строю

Військовослужбовець зобов ‘язаний:

♦ перевіряти справність своєї зброї, закріплених за ним озброєння й техніки, боєприпасів, засобів індивідуального захисту, шанцевого інструменту, обмундирування та спорядження;

♦ мати коротку охайну зачіску;

♦ охайно заправляти обмундирування, правильно вдягати та припасовувати спорядження, допомагати товаришеві усувати помічені недоліки;

♦ знати своє місце в строю, ставати до строю швидко, без метушні;

♦ під час руху зберігати рівняння, інтервал і дистанцію;

♦ не виходити зі строю (машини) без дозволу;

♦ у строю без дозволу не розмовляти, додержувати цілковитої тиші;

♦ бути уважним до наказів (розпоряджень) і команд (сигналів) свого командира, виконувати їх швидко й точно, не заважаючи іншим;

♦ передавати накази (розпорядження), команди (сигнали) без перекручень, гучно й чітко.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СТРОЙОВОГО СТАТУТУ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ - Захист