Загальні хімічні властивості металів – Загальні відомості про металічні елементи та метали

ХІМІЯ – Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання

РОЗДІЛ II. НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ

8. Металічні елементи та їхні сполуки. Метали

8.1. Загальні відомості про металічні елементи та метали

8.1.3. Загальні хімічні властивості металів

Найтиповіша ознака металічних елементів – це здатність відносно легко віддавати електрони:

Загальні хімічні властивості металів  Загальні відомості про металічні елементи та метали

1. Взаємодія металів з простими речовинами (неметалами):

А) з галогенами. Утворюються відповідні солі – галогеніди:

Загальні хімічні властивості металів  Загальні відомості про металічні елементи та метали

Б)

з киснем. Зазвичай утворюються оксиди, з деякими металами – пероксиди, надпероксиди:

Загальні хімічні властивості металів  Загальні відомості про металічні елементи та метали

В) з азотом:

Загальні хімічні властивості металів  Загальні відомості про металічні елементи та метали

Г) з фосфором:

Загальні хімічні властивості металів  Загальні відомості про металічні елементи та метали

Г) із сіркою:

Загальні хімічні властивості металів  Загальні відомості про металічні елементи та метали

Д) з воднем. Найактивніші метали сполучаються з воднем, утворюючи гідриди:

Загальні хімічні властивості металів  Загальні відомості про металічні елементи та метали

Е) з вуглецем. Утворюються карбіди:

Загальні хімічні властивості металів  Загальні відомості про металічні елементи та метали

2. Реакції металів з водою. Хімічна активність металів у реакціях з водою визначається їхнім розміщенням у ряду активності металів. За звичайних умов з водою реагують лише найактивніші метали (лужні

і лужноземельні). Утворюються відповідні луги і водень:

Загальні хімічні властивості металів  Загальні відомості про металічні елементи та метали

Зауважимо, що в аналогічні реакції можуть вступати магній (при нагріванні) і алюміній (після зняття оксидної плівки). За дуже високої температури з водою (водяною парою) взаємодіють деякі менш активні метали (цинк, залізо). Під час таких реакцій утворюються не гідроксиди, а оксиди:

Загальні хімічні властивості металів  Загальні відомості про металічні елементи та метали

3. Реакції металів з кислотами. Хімічна активність металів у реакціях з розчинами кислот також визначається розміщенням металу у витискувальному ряді. Метали, які розміщені ліворуч від водню, взаємодіють з такими кислотами, як хлоридна НСl, фосфатна Н3РO4, сульфатна H2SO4 (розбавлена). Утворюється сіль і виділяється водень.

Загальні хімічні властивості металів  Загальні відомості про металічні елементи та метали

Ті ж метали, які розміщуються після водню, з наведеними кислотами не реагують.

Зауважимо, що розбавлена нітратна і концентрована сульфатна кислоти є сильними окисниками, а тому вони реагують з металами, які в ряду активності металів розміщені зліва і справа від водню, але водень у цих реакціях не виділяється:

Загальні хімічні властивості металів  Загальні відомості про металічні елементи та метали

4. Взаємодія металів із солями. Для встановлення можливості реакції між металом і сіллю (розчин) також використовують ряд активності металів. Реакція відбувається, якщо метал-реагент є активнішим (тобто у ряду активності розміщується лівіше), ніж метал, який утворюється (продукт реакції):

Загальні хімічні властивості металів  Загальні відомості про металічні елементи та метали

5. Взаємодія металів з лугами. З лугами взаємодіють лише ті метали, яким відповідають амфотерні оксиди і гідроксиди (алюміній Аl, цинк Zn, олово Sn…). Такі реакції можуть відбуватися з використанням не лише водного розчину, а й розплаву лугу:

Загальні хімічні властивості металів  Загальні відомості про металічні елементи та метали

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Загальні хімічні властивості металів – Загальні відомості про металічні елементи та метали - Довідник з хімії