Зв’язки в алкенах – Алкени та алкіни

КЛАСИ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН

1 . Вуглеводні

1.4 . Алкени та алкіни

Алкени – вуглеводні, більш реакційно-здатні, ніж алкани. їх називають ненасиченими вуглеводнями, тому що вони можуть “поглинати” інші речовини, тобто приєднувати їх до себе під час хімічної реакції (електрофільне приєднання).

Найпростішим представником алкенів є етен, молекулярна формула С2Н4. В етені – на відміну від етану – з двома атомами Карбону зв’язано лише чотири атоми Гідрогену, внаслідок чого валентні електрони утворюють подвійний зв’язок

між атомами Карбону.

Звязки в алкенах   Алкени та алкіни

Запам’ятайте: характерною ознакою алкенів є один подвійний зв’язок між двома атомами Карбону.

Загальна молекулярна формула алкенів: СnН2n.

Зв’язки в алкенах

Чотири атоми Гідрогену, що з’єднані з С=С-групуванням, розташовуються в тій самій площині, що й атоми Карбону, які сполучені між собою одним σ-зв’язком і одним π-зв’язком.

Атоми Карбону знаходяться в sp2-гібридному стані і утворюють σ-зв’язки під кутом 120°.

Звязки в алкенах   Алкени та алкіни

Ще одна група ненасичених вуглеводнів – це алкіни.

Найпростішим представником алкінів

є етин (ацетилен), молекулярна формула С2Н2. На відміну від етену в етині кожен атом Карбону зв’язаний лише з одним атомом Гідрогену, внаслідок чого три інших валентних електрона утворюють потрійний зв’язок між атомами Карбону.

Звязки в алкенах   Алкени та алкіни

Атоми Карбону, сполучені між собою потрійним зв’язком, знаходяться в sр-гібридному стані, це визначає кут між σ-зв’язками у 180° і лінійну будову молекули.

Звязки в алкенах   Алкени та алкіни

Загальна молекулярна формула алкінів: СnН2n-2.

Порівняння властивостей вуглеводнів:

Властивості

Алкани

Алкени / алкіни

Полярність

Неполярні

Неполярні

Горючість

Горючі

Горючі

Розчинність у воді

Нерозчинні

Нерозчинні

Реакційна здатність

Низька

Висока

Переважаючий тип реакції

Радикальне заміщення

Електрофільне приєднання

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Зв’язки в алкенах – Алкени та алкіни - Довідник з хімії