Акредитив

Акредитив (лат. accreditivus – довірчий) – розрахунковий або грошовий документ, який містить розпорядження (доручення) банку чи іншої кредитної установи іншому банкові чи кредитній установі про виплату фізичній або юридичній особі певної суми на зазначених в А. умовах. Розрізняють передусім А. грошові і товарні (документарні). Товарні А. існують у формі відкличного і безвідкличного А.; підтвердженого А.; револьверного А.; переказного А. (постачальник може переадресувати платежі третім особам). За виконання акредитивних операцій (авізування, підтвердження, перевірку документів, здійснення платежів) банки беруть певну плату (комісію).


Акредитив - Економічний словник