Повне товариство

Повне товариство – господарське товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном. П. т. діє на підставі установчого договору, в якому обов’язково мають бути передбачені розмір частки кожного з учасників; розмір, склад та порядок внесення вкладів; форми участі їх у справах товариства. Ведення справ у П. т, здійснюється за загальною згодою учасників всіма учасниками або одним чи кількома з них, які виступають від імені товариства.

Учасник товариства має право поступитися своєю часткою або частиною її іншим учасникам товариства чи третім особам, якщо на це є згода інших учасників товариства. Учасники П. т. не мають права від свого імені та в своїх інтересах брати участь у будь-яких товариствах (крім акціонерних), які мають однорідні з П. т. цілі діяльності. Якщо у разі ліквідації П. т. з’ясується, що наявного майна недостатньо для сплати всіх боргів товариства, його учасники несуть солідарну відповідальність всім своїм майном, на яке відповідно до законодавства може бути звернене стягнення.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Повне товариство - Довідник з правознавства