Комісія

Комісія (лат. сommissio – доручення) – 1) договір про торгово-посередницькі операції, що здійснюються однією стороною (комісіонером) за дорученням іншої сторони (комітента) від свого імені, але за рахунок комітента, а також плата за здійснення такої угоди; 2) плата комерційному банку за операції, а також плата інвестиційним банкам за операції, розміщення цінних паперів. Комісіонер може за додаткову винагороду брати на себе зобов’язання щодо гарантії комітента від збитків у разі неплатоспроможності покупця. Такий комісійний договір має назву “дель-кредере” (див. Делькредере). У міжнародній торгівлі практикуються також разові комісійні доручення (інтенди), коли імпортер однієї країни дає доручення комісіонеру іншої країни купити певну партію товарів. Якщо товари продають зі складу, такі операції мають назву “консигнаційні”. Великі комісійні фірми, що здійснюють експортно-імпортні операції, крім посередницьких послуг, практикують також страхування вантажів, гарантійне технічне обслуговування, беруть на себе відповідальність за транспортування та ін.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Комісія - Економічний словник