АМФІБІЇ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

ТЕМА 1 РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН

“Ах, яка сьогодні прекрасна мокра погода! – думала жаба – Яка це насолода – жити на світі!”

В. Гаршин “Жаба-мандрівниця”

&27. АМФІБІЇ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Ключові терміни: Хвостаті. Безхвості. Безногі

Пригадайте! Хто такі амфібії?

Поміркуйте

Яка тварина в цьому ряді є зайвою й чому: саламандра карпатська (1), тритон звичайний (2), квакша (3), ящірка прудка (4), червуга кільчаста (5).

АМФІБІЇ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

ЗМІСТ

Чому амфібії є малочисельною групою хребетних

тварин?

Амфібії – це перші й найпростіше організовані наземні хребетні тварини. їх прогресивними ознаками, порівняно з рибами, є поява парних п’ятипалих кінцівок, рухомого з’єднання черепа з хребтом й шийного хребця, легенів й дихальних шляхів, голосового апарату, язика й слинної залози, трикамерного серце й поділу току крові на мале й велике кола кровообігу, півкуль головного мозку, трьох повік (верхньої, нижньої й мигальної) та ін.

Недосконалість засобів пристосування до життя на суші проявляється в амфібій у всіх системах органів. Температура їхнього тіла залежить від температури і вологості

навколишнього середовища, тобто вони є холоднокровними. Кров, яка надходить до органів, змішана і не приносить їм достатньої кількості кисню. Слабо розвинені дихальні шляхи, мала поверхня легень для газообміну, відсутність грудної клітки спричиняють незначну ефективність дихання. У проковтуванні їжі беруть участь очні яблука. Примітивність амфібій як наземних тварин особливо чітко виявляється в тому, що їх яйця не мають захисних оболонок і вони не можуть розвиватися поза водою. Розвиток відбувається з перетворенням личинки, яка живе у воді, на дорослу тварину, яка існує на суші.

Отже, амфібії відрізняються недосконалістю способів пристосування до умов суходолу, що обмежує їх кількість та можливості поширення, переміщення й орієнтування на суходолі.

Як класифікують амфібій?

Сучасні амфібії є найменшою за кількістю видів групою хребетних тварин. Їх поділяють на три види: хвостаті, безхвості й безногі.

Хвостаті – група земноводних з видовженим тілом, у яких є добре виражений хвостовий відділ і, здебільшого, однакові кінцівки. Це найпримітивніша група амфібій, вони найбільше подібні до найдавніших земноводних. Існує близько 350 видів хвостатих амфібій, поширених переважно у північній півкулі. В окремих представників ряду спостерігається розмноження на личинковій стадії (неотенія). До ряду належать саламандри, тритони, протеї, сирени, амбістоми та ін. По всій території України зустрічаються тритон звичайний, тритон гребінчастий, а такі види, як тритон карпатський, тритон альпійський та саламандра плямиста поширені лише в Карпатах. Найбільшим представником групи є велетенська саламандра, яка поширена в Китаї та Японії й досягає довжини тіла 1,5 м.

АМФІБІЇ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Іл. 107. Тритон гірський

Безхвості – група земноводних з коротких тілом, у яких хвостовий відділ не виражений, задні кінцівки розвинені набагато краще за передні, часто мають плавальні перетинки між пальцями. Існує близько 3 500 видів безхвостих амфібій. Хвіст є лише в пуголовків, а хвостові хребці, що залишилися в дорослих, злилися в паличкоподібну кістку (уростиль). Безхвості земноводні мають й інші особливості: обмежену кількість хребців (звичайно 9), видовжені тазові кістки, наявна барабанна порожнина й барабанна перетинка. Поширені безхвості в усіх географічних зонах, крім полярних областей (трав’яна жаба живе й за Полярним колом) та безводних пустель. Найбільше безхвостих земноводних у тропічній Америці. До ряду належать жаби (гостроморда, озерна, трав’яна, голіаф), ропухи (зелена, звичайна, очеретяна), квакші, кумки (жовточеревна, червоночеревна) та ін. Найбільшими представниками безхвостих амфібій є жаба-голіаф (вага 3,2 кг, довжина 32 см) та жаба Бломберга (при вазі 2-2,5 кг вона має довжину 25 см).

Безногі – група земноводних з червоподібним видовженим тілом, що має кільцеподібні переваги й позбавлене кінцівок і хвоста. Налічує ряд близько 170 видів, поширених переважно в Південній Америці, тропічній Африці та Південній Азії. Більшість безногих амфібій веде підземний спосіб життя, риючи ходи у вологому грунті й рослинній підстилці. Яйця розвиваються поза водою, лише остання стадія личинки пов’язана з водним середовищем. До ряду належать червуга кільчаста, рибозмій цейлонський та ін.

Яке значення амфібій у природі та житті людини?

АМФІБІЇ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Іл. 108. Саламандра велетенська

АМФІБІЇ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Іл. 109. 1 – рибозмій цейлонський; 2 – жаба озерна; 3 – жаба-голіаф

У помірних широтах земноводні не численні, тому їх роль у природі невелика. Ними живляться хижі хребетні – риби, змії, птахи, ссавці, і вони самі знищують чимало безхребетних й дрібних хребетних, регулюючи тим самим чисельність видів.

Значення амфібій для людини полягає, перш за все, у тому, що вони поїдають багатьох шкідливих безхребетних: молюсків, комах та їх личинок. Серед хвостатих земноводних України найкориснішим є тритон звичайний, чисельність якого досить велика. У його харчовому раціоні переважають комарі. Червоночерева кумка, яка, на відміну від жовточеревої, більш поширена на рівнинних місцевостях, поїдає ворогів риб (личинок бабок, водяних клопів, плавунців). Ропуха сіра й ропуха зелена, що відрізняються “співом”, схожим на пташиний, активно знищують комах із неприємним запахом і смаком, яких не їдять птахи. Користь амфібій є значною ще й тому, що вони проявляють активність у нічний час, коли інші хижаки не полюють.

АМФІБІЇ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Іл. 110. 1 – кумка червоночерева; 2 – ропуха зелена; 3 – тритон гребінчастий

У деяких країнах населення використовує в їжу м’ясо жаб та саламандр (наприклад, велетенська саламандра, гостроморда жаба). Жаби й тритони є об’єктами медико-біологічних досліджень для вивчення процесів збудливості, розвитку. Особливо науковців зацікавила надзвичайна здатність до регенерації в тритонів: у них відновлюються не лише кінцівки, хвіст, а й легені, спинний мозок, кишечник. У цих тварин не існує проблеми відторгнення пересаджених органів. Окремі види амфібій є джерелом отримання отрут (буфотоксин від ропух, саламандротоксин від саламандр), які використовують для ліків. У наш час особлива увага вчених під час досліджень спрямована на отрути, здатні знижувати кров’яний тиск людини, розширювати судини, збуджувати дихальні рухи й кровообіг, згубно діяти на гельмінтів, прискорювати загоєння ран і лікувати пухлинні хвороби.

Деякі види можуть завдавати шкоди: переносять небезпечні захворювання (туляремія), поїдають мальків риб.

Земноводні відіграють помітну роль у природі та житті людини. До Червоної книги України занесено 5 видів амфібій: тритон карпатський, тритон гірський, саламандра плямиста, ропуха очеретяна, жаба прудка.

ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчаємося пізнавати

Порівняйте зовнішню будову окуня річкового й жаби озерної з допомогою таблиці, визначте особливості та сформулюйте висновок при причини відмінностей.

Ознака

Окунь річковий

Жаба озерна

Відділи тіла

Форма тіла

Кінцівки

Орган зору

Орган слуху

Покриви

АМФІБІЇ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Іл. 111. 1 – окунь річковий; 2 – жаба озерна

Біологія + Техніка

Око жаби має цікаву особливість – воно бачить лише ті предмети, які рухаються. На основі вивчення будови і функціонування ока жаби біоніки створили прилад ретинатрон, який на аеродромах разом із радіолокаторами дає змогу добре розрізняти рухомі об’єкти (літаки), стежити за ними. Які ж особливості ока жаби дозволяють їм бачити рухомі предмети?

АМФІБІЇ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

Біологія + Наука

На Землі є пам’ятники жабі, створені на знак подяки і визнання їх значення є медичних, фізіологічних й фармакологічних дослідженнях. Один з пам’ятних побудований на території Паризького університету ще в XIX ст. (див. іл.), а другий зведений у Токіо за кошти студентів-медиків на честь мільйонної жаби, яка була використана для потреб медицини. Які ж важливі відкриття в біології було здійснено завдяки дослідженням жаб та інших амфібій?

АМФІБІЇ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ

РЕЗУЛЬТАТ

Оцінка

Запитання для самоконтролю

1-6

1. Назвіть основні систематичні групи амфібій. 2. Наведіть приклади хвостатих амфібій. 3. Назвіть особливості безхвостих амфібій. 4. Наведіть проклади безногих амфібій. 5. Назвіть амфібій, поширених а Україні. 6. Назвіть амфібій Червоної книги України.

7-9

7. Як класифікують амфібій? 8. Яка роль амфібій у природі? 9. Яке значення амфібій для людини?

10-12

10. Які особливості зовнішньої будови амфібій відрізняють їх від риб?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


АМФІБІЇ, ЇХ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ - Біологія