ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ “РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН: ХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ”

Урок 30. ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ “РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН: ХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ”

Я насмілюсь стверджувати, що з усіх знань

Найкорисніше для нас знання природи, її законів.

Ж.-Б. Ламарк

Мета уроку: узагальнити знання та визначити рівень навчальних досягнень учнів з теми “Різноманітність тварин: хребетні тварини”. Розвивати логічне мислення. Виховувати культуру оформлення письмової роботи.

Обладнання і матеріали: картки-завдання для тематичного контролю.

Тип уроку: узагальнення та контролю знань.

ХІД

УРОКУ

I. Організаційний етап.

Поясніть епіграф. Чи пов’язаний він з темою сьогоднішнього уроку?

II. Актуалізація опорних знань.

Вправа “Слова за хвилину”. Робота в парах. Учні називають усі терміни і поняття, які вони запам’ятали, вивчаючи хребетних тварин. Протягом хвилини називає перший учень, протягом другої хвилини – другий і т. д.

III. Мотивація навчальної діяльності.

Учитель: протягом тривалого часу ми працювали над темою, вивчаючи хребетних тварин. Нарешті настав час оцінити рівень знань, якого ви досягли.

IV. Тематична контрольна робота з теми “Різноманітність тварин (хребетні

тварини)”

Приклад роботи.

Виконайте тестові завдання 1-6, виберіть одну правильну відповідь (кожна правильна відповідь – 1 бал).

1. Скелет побудований з хрящової тканини в

А коропа дзеркального.

Б акули білої.

В ящірки прудкої.

Г пінгвіна королівського.

2. В амфібій порівняно з рибами з’явились

А зяброве дихання та довгий хвіст.

Б легеневе дихання та п’ятипалі кінцівки.

В щелепи для захоплення їжі.

Г луска на шкірі та слиз.

3. Яка з тварин не належить до рептилій?

А ящірка прудка

Б вуж звичайний

В гадюка степова

Г саламандра плямиста

4. Чому зображений на малюнку птах не може літати?

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН: ХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ

А не має крил

Б не має кіля

В має довгі ноги

Г має довгу шию

5. Для якої групи хребетних тварин характерні такі ознаки: живуть у різних середовищах, мають шерстний покрив, дві пари кінцівок, вушні раковини, теплокровні.

А амфібії

Б рептилії

В птахи

Г ссавці

6. Розгляньте малюнок. Які продукти чи товари виробляє людина із цієї риби?

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН: ХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ

А шкіру на шкіряні речі

Б червону ікру для їжі

В плавці на суп

Г печінку на ліки

7. Утворіть пари між представником, зображеним на малюнку, та групою хребетних, до якої він належить (2 бали).

ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН: ХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ

А хрящові риби

Б кісткові риби

В амфібії

Г рептилії

Д ссавці

8. Дайте коротку відповідь на запитання, закінчивши речення (кожна відповідь по 1 балу).

Форма тіла окуня ____.

Шерсть – це ____.

9. Укажіть, до яких груп хребетних тварин належать кажан і сова. Порівняйте цих тварин, зазначивши риси подібності та відмінності (2 бали).

V. Підсумки.

Підбиття підсумків роботи.

VI. Домашнє завдання.

Розпочати роботу над підготовкою міні-проекту “Способи живлення тварин”, повторити матеріал теми “Вступ”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ТЕМАТИЧНИЙ КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ З ТЕМИ “РІЗНОМАНІТНІСТЬ ТВАРИН: ХРЕБЕТНІ ТВАРИНИ” - Плани-конспекти уроків по біології