Будова речовини

МЕХАНІКА

РОЗДІЛ 1. ФІЗИКА ЯК ПРИРОДНИЧА НАУКА. МЕТОДИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ

§ 7. Будова речовини

Запитання до вивченого

1. Знання про будову речовини дають змогу не тільки пояснювати багато фізичних явищ, вони допомагають передбачати, як відбуватиметься явище, що потрібно зробити, щоб його прискорити або вповільнити, тобто допомагають керувати явищами. Вивчивши будову тіл, можна пояснити їх властивості, а також створити нові речовини з потрібними властивостями – тверді та міцні сплави, жаротривкі матеріали, пластмаси, штучний

каучук, капрон, лавсан тощо. Усі ці матеріали знайшли широке використання в техніці, медицині, побуті.

2. Людина створила безліч матеріалів, які використовують як у побуті, так і науці і техніці. По-перше – це різновиди пластмас, нейлон, капрон, різні сплави – бронза, бабіт, латунь, жаротривкі матеріали тощо.

3. Це пояснюється тим, що речовини складаються з окремих частинок, між якими є проміжки. Коли ці частинки віддаляються одна від одної, то об’єм тіла збільшується. При наближенні частинок об’єм тіла зменшується.

4. Розчинення забарвленої води, збільшення розмірів тіл при нагріванні та зменшення при охолодженні.

5. Річ у тім, що частинки, з яких складаються речовини, надзвичайно малі й розташовані на дуже малих відстанях одна від одної.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Будова речовини - ГДЗ з фізики