КРИСТАЛІЧНИЙ СТАН РЕЧОВИНИ – КРИСТАЛИ

Хімія – універсальний довідник

БУДОВА РЕЧОВИНИ

КРИСТАЛИ

КРИСТАЛІЧНИЙ СТАН РЕЧОВИНИ

Кристали – тверді тіла, в яких атоми, іони або молекули утворюють впорядковану періодичну структуру.

Кристалічні гратки – просторове періодичне розташування атомів, молекул або іонів у кристалі.

Кристалічний стан характеризується дальнім порядком розташування частинок, що утворюють речовину. Рідина характеризується ближнім порядком, а газовий стан характеризується повного невпорядкованістю розташування молекул відносно одна одної.

Здатність речовин існувати у вигляді двох або декількох кристалічних структур називають поліморфізмом.

Різні кристалічні структурні форми речовини називають поліморфними модифікаціями.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

КРИСТАЛІЧНИЙ СТАН РЕЧОВИНИ – КРИСТАЛИ - Довідник з хімії