БУДОВА, ВНУТРІШНІ Й ЗОВНІШНІ ЗВ’ЯЗКИ СИСТЕМ

УРОК 2. БУДОВА, ВНУТРІШНІ Й ЗОВНІШНІ ЗВ’ЯЗКИ СИСТЕМ

Мета: актуалізувати та поглибити знання учнів про природні та штучні системи, розвивати вміння визначати внутрішні та зовнішні зв’язки системи, виховувати уважність, аналітичне мислення.

Обладнання: таблиці “Екосистема лісу”, “Будова клітини”, модель Сонячної системи, зошити, підручники.

Основні поняття: система, природна система, штучна система, внутрішні зв’язки, зовнішні зв’язки.

Тип уроку: комбінований.

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань та вмінь

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Перевірка домашнього завдання (опис штучної системи, обговорення її корисності; конкурс загадок про системи).

Завдання 1. Установіть зайве слово (пару).

Ліс, степ, поле, сад, клітина, телефон, акваріумна рибка.

Комп’ютер, кімнатна рослина, робот, моторний човен, годинник, ліхтарик.

Ліхтарик-батарейка, автомобіль – мотор, клітина – ядро, парк – дерево, холодильник – пило-смок.

Завдання 2. Назвіть спільні та відмінні ознаки природних та штучних систем.

Видатний англійський учений Чарльз Дарвін якось сказав, що завдяки кішкам в Англії ще не перевелись баранячі котлети. Як це зрозуміти? Який зв’язок побачив учений між кішками та вівцями? (Варіанти відповідей учнів)

Виявляється, миші знищують джмелів (точніше, їхні гнізда). Джмелі – єдині запилювачі червоної конюшини. Отже, там, де немає джмелів, конюшина не росте. Конюшина – головний корм для овець. А значить, де багато кішок, там мало мишей, багато джмелів, гарні врожаї конюшини, ситі вівці та багато м’яса для котлет.

Цей смішний та незвичайний на перший погляд приклад показує, наскільки в навколишньому світі все взаємопов’язано. Отже, сьогодні на уроці ми поговоримо про зв’язки, про те, якими вони бувають у системах та яку роль виконують.

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Будова системи

Розгляд таблиць “Екосистема лісу”, “Будова клітини”, моделі Сонячної системи

Кожна система складається з частин – компонентів, кожний з яких має своє значення. Є головні компоненти і другорядні. Наприклад, втрата одного листка рослиною не призведе до руйнування системи, а втрата кореня (головного компонента) – призведе.

2. Внутрішні зв’язки систем

Між компонентами в системі, як у штучній, так і природній, існують зв’язки.

Завдання 3 (робота по рядах)

Установіть внутрішні зв’язки в системах: ліс, комп’ютер, автомобіль. Для чого вони потрібні? (Внутрішні зв’язки поєднують компоненти системи в єдине ціле.)

3. зовнішні зв’язки систем

Завдання 4 (робота по рядах)

Установіть, що необхідно вказаним системам, для того щоб вони виконували свої функції.

Ліс отримує енергію Сонця та поживні речовини з грунту, комп’ютер використовує електроенергію електромереж, автомобілю потрібно паливо, яке під час згоряння виділяє енергію. Отже, зовнішні зв’язки системи – це надходження енергії або речовин, які пов’язують систему з навколишнім середовищем та забезпечують її функціонування.

4. Головні властивості систем

Природні та штучні системи, що оточують нас у навколишньому середовищі, дуже різноманітні, але всім їх притаманні певні загальні властивості.

Завдання 5 (прийом “Два – чотири – всі разом”)

Спочатку учні працюють у парах, потім у четвірках, кожна з яких оголошує одне рішення (учитель записує на дошці); далі фронтально визначаються найголовніші. Визначте головні властивості систем.

Отже, всі системи, як природні, так і штучні, мають такі загальні властивості:

– складаються з частин – компонентів, що пов’язані між собою;

– мають межі, що відділяють їх від навколишнього середовища;

– мають внутрішні і зовнішні зв’язки;

– відносно стійкі.

V. Закріплення вивченого матеріалу

Завдання 6. Складіть усний опис однієї з природних та штучних систем (за власним вибором) за планом: а) назва системи; б) компоненти системи; в) межі системи г) внутрішні зв’язки; д) зовнішні зв’язки; є) використання системи людиною.

VІ. Підсумок уроку

VІІ. Домашнє завдання

1. Опрацювати параграф.

2. Намалювати природну (штучну) систему та показати її внутрішні та зовнішні зв’язки.

3. Розпочати підготовку над реалізацією творчих проектів за темами:

– “Пристосування рослин до умов навколишнього середовища”;

– “Пристосування тварин до умов навколишнього середовища”;

– “Пристосування тварин до життя в місті”.


БУДОВА, ВНУТРІШНІ Й ЗОВНІШНІ ЗВ’ЯЗКИ СИСТЕМ - Плани-конспекти уроків по натурології