ЕКОСИСТЕМА МОЛОДА

Екологія – охорона природи

ЕКОСИСТЕМА МОЛОДА – стадія становлення екосистеми, що визначається великою кількістю продукції, коли заг. (валовий) фотосинтез перевищує рівень дихання угруповання, а отже, співвідношення фотосинтезу і дихання перевищує одиницю. В міру розвитку екосистеми цей показник наближається до одиниці. Е. м. характеризується також низькими видовою та біохім. різноманітностями, слабко вираженою ярусністю і просторовою гетерогенністю, широкою спеціалізацією за нішами, невеликими розмірами організмів, короткими і простими життєвими циклами тощо.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


ЕКОСИСТЕМА МОЛОДА - Довідник з екології