Енергетичні потреби організму. Типи поживних речовин

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА

Тема 6. ХАРЧУВАННЯ І ТРАВЛЕННЯ

УРОК 37. Енергетичні потреби організму. Типи поживних речовин

Освітня мета: розкрити значення їжі для організму; ознайомити з основними поживними речовинами та їх роллю у пластичному та енергетичному обмінах, пояснити значення води і мінеральних солей в організмі.

Основні поняття і терміни: метаболізм (обмін речовин і енергії), асиміляція (анаболізм), дисиміляція (катаболізм), енергетичний обмін, пластичний обмін.

Обладнання: таблиці та картки “Обмін білків, жирів, вуглеводів”,

“Обмін води і мінеральних солей”, “Добові витрати енергії людини в різних професій”.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

І. Вивчення нового матеріалу.

1. Зв’язок організму з навколишнім середовищем. (Бесіда).

2. Забезпечення організму енергією і поживними речовинами для життєдіяльності, росту і розвитку. (Бесіда із складанням схеми).

Енергетичні потреби організму. Типи поживних речовин

3. Основні поживні речовини. (Бесіда зі складанням схеми.)

Енергетичні потреби організму. Типи поживних речовин

4. Обмін речовин. (Бесіда зі складанням схеми).

Обмін речовин – це загальна властивість організмів, суть якої полягає

у надходженні до організму з навколишнього середовища речовин, їх пе­ретворення та виведення кінцевих продуктів у зовнішнє середовище.

Обмін речовин

Енергетичні потреби організму. Типи поживних речовин

5. Енергетичні потреби організму. (Бесіда і аналіз таблиці).

Характер діяльності

Загальні витрати енергії за добу в кДж

Розумова праця

13474

Легка фізична праця

15050

Праця середньої важкості

17270

Важка фізична праця

19940

6. Підготовча стадія обміну речовин. Дисиміляція. (Бесіда з викорис­танням карток).

7. Пластичний обмін. Роль ферментів у цьому процесі. (Бесіда).

Особливості: із простих хімічних сполук синтезуються складні з по­глинанням енергії.

8. Енергетичний обмін. Роль ферментів у цьому процесі. (Бесіда).

Особливості: окиснення та розщеплення органічних сполук до вуг­лекислого газу, води, аміаку і інших простих речовин з виділенням енергії, яка забезпечує потреби клітини для біосинтезу (білків, жирів, вуглеводів – характерних для організму людини), м’язової роботи, під­тримання температури тіла.’

9. Роль кисню в енергетичному обміні. (Розповідь учителя з елемен­тами бесіди).

10. Обмін білків, їх різноманітність, специфічність та значення в організмі. (Розповідь з елементами бесіди і використання картки “Об­мін білків”).

Підготовча стадія обміну білків.

Розщеплення білків їжі на амінокислоти.

Функції білків:

– будівельна – входять до складу клітинних мембран;

– транспортна – переносять кисень і вуглекислий газ;

– рухова – скоротливі білки (актин і міозин) – забезпечують рух;

– захисна – захист від шкідливих речовин (антитіла), зсідання крові (фібригоген);

– каталітична – прискорюють хімічні реакції в клітині (ферменти, гормони);

– сигнальна – мембранні білки сприймають зовнішні впливи і пере­дають сигнали всередину клітини (білки рецепторів);

– енергетична – при окисненні 1 г білка звільняється 17,6 кДЖ енергії.

11. Обмін вуглеводів. Значення вуглеводів в організмі. Роль печінки і підшлункової залози в цих процесах. (Бесіда з використанням картки “Обмін вуглеводів”).

Підготовча стадія обміну вуглеводів.

Розщеплення вуглеводів на глюкозу, надходження у кров.

Синтез для організму людини вуглеводу – глікогену.

Функції вуглеводів:

– енергетична – при окисленні 1 г вуглеводів звільняється 17,6 кДЖ енергії;

– будівельна – входить до складу клітинних мембран.

Глікоген – тваринний крохмаль – використовується для підтримання концентрації глюкози в крові на сталому рівні (0,10 – 0,12%) і регулюється гормонами підшлункової залози (інсуліном).

Глікоген → глюкоза.

12. Обмін жирів. Роль жирів в організмі. (Розповідь учителя з елемен­тами бесіди з використанням картки “Обмін жирів”).

Підготовча стадія обміну жирів.

Розщеплення жирів їжі до гліцерину і жирних кислот.

Функції жирів:

– енергетична – при розщепленні 1 г жиру утворюється 39 кДЖ енергії;

– будівельна – входять до складу клітинних мембран;

– захисна – захищає від надмірних витрат тепла, від висихання і на­брякання шкіри.

13. Обмін води. Роль обміну води у здійсненні багатьох хімічних пе­ретворень у клітинах і тканинах організму. Використання і споживання води. (Самостійна робота учнів з підручником).

Поясніть, чому кількість води в організмі повинна постійно попо­внюватись.

За добу людина повинна споживати близько 2,5 літра води, а при високій температурі та важкій фізичній роботі – до 4-5 літрів.

14. Обмін мінеральних солей. Роль мінеральних солей в обміні речо­вин. (Бесіда. Складання схеми).

Енергетичні потреби організму. Типи поживних речовин

Функції мінеральних солей:

– підтримують сталість внутрішнього середовища організму;

– входять до складу тканин;

– підтримують просторову будову білків;

– входять до складу кісток;

– необхідні у зсіданні крові;

– необхідні для скорочення м’язів;

– беруть участь в утворенні нервових імпульсів (солі натрію і калію);

– беруть участь в перенесенні кисню (солі ферума).

II. Закріплення знань учнів.

Заповнити таблицю “Обмін білків, жирів і вуглеводів”.

Речовини

Підготовчий етап

Пластичний обмін

Енергетичний обмін

III. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему з підручника.

Підготовити повідомлення про вплив довкілля на здоров’я людини. Хвороби кишково-шлункового тракту.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Енергетичні потреби організму. Типи поживних речовин - Плани-конспекти уроків по біології