Нейрогуморальна регуляція фізіологічних функцій організму

РОЗДІЛ IX. ЛЮДИНА

Тема 9. ЕНДОКРИННА РЕГУЛЯЦІЯ ФУНКЦІЙ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ

УРОК 57. Нейрогуморальна регуляція фізіологічних функцій організму

Освітня мета: розкрити загальні принципи регуляції функцій організму, зв’язок організму з зовнішнім середовищем в узгодженні роботи органів і забезпеченні єдності процесів життєдіяльності, поглибити знання про будову і функції нервової системи, рефлекси, рефлекторну дугу, нервові імпульси, подразники.

Основні поняття і терміни: нервова регуляція, гуморальна регуляція, нервові імпульси,

подразники, подразливість, рецептори.

Обладнання: таблиці “Нервова система і схема рефлекторної дуги”, “Залози внутрішньої секреції”.

Структура уроку, основний зміст і методи роботи

I. Актуалізація опорних знань учнів. (Бесіда за запитаннями).

– Які особливості будови нервової тканини?

– Яка будова нейрона?

– Що таке гормони?

– Що таке орган?

– Які є фізіологічні системи органів в організмі людини?

II. Вивчення нового матеріалу.

1. Способи регуляції функцій організму. (Розповідь учителя зі складанням схеми.)

Нейрогуморальна регуляція фізіологічних функцій організму

2. Особливості регуляції.

(Розповідь учителя з елементами бесіди).

У людини провідну роль відіграє нервова регуляція, а гуморальні

Фактори відіграють важливу роль у самій нервовій діяльності.

Нервова регуляція – регуляція життєдіяльності організму за допо­могою нервової системи.

Гуморальна регуляція здійснюється за участю гуморальних чинників (гормони, Са2+, С02 тощо), які переносяться кров’ю, лімфою та тка­нинною рідиною.

Гуморальна регуляція виникла раніше від нервової.

3. Взаємозв’язок нервових і гуморальних процесів. (Розповідь учителя з елементами бесіди і використанням таблиці).

Нервова система впливає на утворення біологічно активних речовин (гіпоталамус впливає на утворення гормонів гіпофіза).

Гуморальні чинники діють на нервову систему, спричиняють певні зміни в організмі (вуглекислий газ, що утворюється у процесі обміну речовин, надходить у кров, впливає на дихальний центр головного мозку).

Тому ці регуляції об’єднують в одну нейрогуморальну.

Гуморальна регуляція підпорядковується нервовій регуляції й стано­вить з нею єдину систему нейрогуморальної регуляції.

4. Рецептори, їхні види та роль у забезпеченні функцій регуляторних систем організму. (Розповідь учителя з елементами бесіди і складання схеми).

Рецептори – це кінцеві структури чутливих нервових волокон, які сприймають подразнення і перетворюють його енергію на нервовий імпульс.

Нейрогуморальна регуляція фізіологічних функцій організму

Рецептори кожної з цих груп вибірково чутливі тільки до певних подразнень.

Нейрогуморальна регуляція фізіологічних функцій організму

III. Закріплення знань учнів. (Бесіда за запитаннями).

– Що таке нейрогуморальна регуляція?

– Що таке нервова регуляція?

– Що таке гуморальна регуляція?

– Що таке рецептори?

– Які ви знаєте рецептори?

IV. Домашнє завдання.

Вивчити відповідну тему із підручника.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Нейрогуморальна регуляція фізіологічних функцій організму - Плани-конспекти уроків по біології