Фізичні та хімічні явища

Хімія підготовка до ЗНО та ДПА
Комплексне видання

ЧАСТИНА І

ЗАГАЛЬНА ХІМІЯ

ОСНОВНІ ЗАКОНИ Й ПОНЯТТЯ ХІМІЇ

Фізичні та хімічні явища

Усе, що існує у Всесвіті й незалежно від нашої свідомості може впливати на наші органи чуттів, називають “матерією”. Матерія перебуває в стані постійного руху. Розрізняють чотири форми руху матерії: фізичну, хімічну, біологічну й соціальну. Кожну форму вивчає відповідна наука.

Фізика вивчає фізичну форму руху матерії й, відповідно, фізичні явища. До фізичних явищ відносять різні перетворення

речовин без зміни їхнього складу. До таких явищ належать механічні, теплові, електромагнітні, ядерні тощо. Ці явища можна пояснити з точки зору взаємодії окремих частинок і полів.

Хімія вивчає хімічну форму руху матерії, тобто хімічні явища. До хімічних явищ відносять явища, які полягають у перетворенні одних речовин в інші без зміни складу ядер атомів. Суть хімічних явищ зазвичай полягає в “перегрупуванні” атомів та утворенні нових молекул, іонів, асоціатів тощо.

Можна виділити кілька ознак, за якими розрізняють хімічні явища: 1) поглинання або виділення енергії (у вигляді тепла, світла, електрики

тощо); 2) зміна кольору; 3) утворення або поглинання газу; 4) утворення або розчинення осаду; 5) поява або зникнення запаху. Дуже часто буває досить складно відрізнити хімічне явище від фізичного, особливо тому, що хімічні явища майже завжди супроводжуються фізичними. Наприклад, процес горіння свічі, як і будь-який процес горіння,- це хімічне явище, однак воно супроводжується фізичними – плавленням матеріалу свічі й виділенням тепла та світла. У цьому випадку слід дуже ретельно підходити до аналізу явища, що відбувається, і за певними ознаками відносити його або до хімічного, або до фізичного явища.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Фізичні та хімічні явища - Довідник з хімії