Форми земної поверхні. Гори і рівнини України

ПРИРОДА УКРАЇНИ
&45. Форми земної поверхні. Гори і рівнини України

Пригадай! Що можна розповісти за фізичною картою про поверхню України? Як рівнини і гори позначають на карті?

Мандруючи Україною, ти можеш зауважити, що тут є безкраї рівнини і величні гори.

Рівнини – це майже рівні ділянки земної поверхні. Рівнини поділяються на низовини (низькі території) і височини (більш високі території). Низовини позначають на карті зеленим кольором, а височини – жовтим і світло-коричневим.

Гори – це ділянки земної поверхні,

високо підняті над рівнинами. Поодинокі гори зустрічаються рідко. Частіше вони простягаються рядами, утворюючи гірські хребти. Залежно від висоти, гори бувають низькі, середні й високі. Висота низьких гір – від 500 м до 1000 м, середніх – від 1000 м до 2000 м, високих – понад 2000 м. На карті їх зображають різними відтінками коричневого кольору.

Знайди на фізичній карті України (на форзаці) гори, найбільші височини й низовини. Прочитай їх назву. Показуй рівнини і гори на карті, плавно обводячи їх указкою.

Більша частина суходолу України є рівнинною. На півночі країни розташована Поліська низовина, на сході – Придніпровська,

а на півдні – Причорноморська. Найбільшими височинами є Волинська, Подільська, Придніпровська, Приазовська.

Форми земної поверхні. Гори і рівнини України

Подільська височина Придніпровська низовина Карпати

Гори займають невелику частину території України. На заході країни простягнися Карпатські гори. Це середні за висотою гори з пологими вершинами. Найвища вершина Карпат – гора Говерла – має висоту 2061 м. Майже дугою на Кримському півострові розташовані Кримські гори. Найвища їх вершина – гора Роман-Кош, заввишки 1545 м.

На рівнинах можна побачити окремі підвищення – горби. Рівнину, на якій є багато горбів, називають горбистою.

Розглянь малюнок горба й гори. Порівняй горб і гору за будовою і висотою. Чим вони подібні? Чим відрізняються? Поміркуй, який схил називають крутим, а який – пологим?

Форми земної поверхні. Гори і рівнини України

Горб і гора – подібні. Вони підвищуються над рівнинами і складаються з однакових частин: підніжжя, вершини і схилів. Відмінність між ними полягає в їх висоті. Горби заввишки до 200 метрів, а гори – понад 500 метрів.

Пригадай! Як утворюється яр? Як охороняти грунти від утворення ярів?

На рівнинах можна побачити також яри і балки.

Яр – це велике заглиблення на земній поверхні з крутими схилами, на яких майже не ростуть рослини. Яри руйнують земну поверхню, що призводить до втрати значних площ сільськогосподарських угідь. З плином часу схили яру стають пологими і заростають травою, кущами й деревами. Яр перетворюється на балку.

Поміркуйте! На якій фотографії зображено яр, а на якій – балку? Обгрунтуйте свою думку.

Форми земної поверхні. Гори і рівнини України

Обговоріть! Які форми земної поверхні у вашому краї? Як вони впливають на життя людей, їхню господарську діяльність?

Гори, рівнини, височини, низовини, горб, яр, балка.

Перевір свої знання

1. Назви основні форми земної поверхні.

2. Що таке рівнини? Як їх поділяють?

3. Що таке гори? Як їх поділяють за висотою?

4. Назви гори, найбільші низовини і височини України.

5. Наталочка стверджує, що балка має схожі ознаки з горбом, а Дмитрик, що – з яром. Хто з дітей правий? Чому?

Зроби підсумки

Територія України складається з рівнин і гір – основних форм земної поверхні. Рівнини поділяють на височини й низовини. На рівнинах зустрічаються горби, яри і балки. Гори залежно від висоти бувають низькі, середні й високі.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Форми земної поверхні. Гори і рівнини України - Натурологія