Громадянство України

Громадянство України – юридична належність особи до держави Україна, що визначає постійний правовий зв’язок цієї особи з державою, який виявляється у взаємних правах та обов’язках. Підстави та порядок набуття і втрати Г. регулюються Конституцією України і Законом України “Про громадянство України”. В Україні існує єдине Г. На підставі двосторонніх міжнародних договорів допускається подвійне Г. Громадяни України користуються захистом і заступництвом держави за кордоном. За законом громадянами України є: особи, які на момент

набрання чинності Закону “Про громадянство України” проживали в Україні; особи, які працюють за державним направленням, проходять військову службу, навчаються за межами України або виїхали на законних підставах на постійне проживання до іншої країни за умов, якщо воші народилися чи довели, що постійно проживали в Україні до моменту виїзду за кордон, не перебувають у громадянстві інших держав і не пізніш як через п’ять років після набрання чинності Закону України “Про громадянство України” виявили бажання стати громадянами України; особи, які набули Г. У. у встановленому законом порядку. Громадянином
України визнається дитина, де б вона не народилася (в Україні або за її межами), батьки якої на час її народження були громадянами України. При різному громадянстві батьків, з яких один на момент народження дитини був громадянином України, дитина визнається громадянином України за умови, якщо хоча б один із батьків у цей час проживає на території України. Якщо ж у цей час обоє батьків проживали за межами України, громадянство дитини визначається за їхньою згодою, Г. У. припиняється: внаслідок виходу з громадянства України; за підставами, передбаченими міжнародними договорами України; внаслідок втрати Г. У. Вихід з Г. У. здійснюється за клопотанням особи у порядку, встановленому законом. Питання про прийняття до Г. У. і про вихід з Г. У. вирішує Президент України.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Громадянство України - Довідник з правознавства