Іноземні громадяни

Іноземні громадяни – особи, які перебувають на території будь-якої держави, не маючи її громадянства. Підставою належності особи до певної держави є паспорт або інший документ, що замінює його. Відсутність такого документа дає підстави вважати її особою без громадянства. Правовий статус іноземців на території України регулює Закон від 4.II. 1994 “Про правовий статус іноземців”. Іноземцями визнаються І. г.- особи які належать до громадянства іноземних держав і не є громадянами України, та особи без громадянства (ям не належать до громадянства будь-якої держави). Закон передбачає, що іноземці можуть у встановленому порядку іммігрувати в Україну для постійного проживання або для працевлаштування на визначений тер мін, а також тимчасово перебувати на її території (ст. 33). Вони мають ті самі права і свободи, виконують ті самі обов’язки, що й громадяни України, якщо шикне передбачено Конституцією, законами України і. і міжнародними договорами. В країні перебування І. г. надається або національний режим, або режим найбільшого сприяння. Може застосовуватися спеціальний режим (сукупність певних чітко встановлених прав). 1.1 рівні перед законом незалежно від походження, соціального і майнового стану, расової та національної належності, статі, мови, ставлення до релігії, роду і характеру занять, інших обставин. Якщо іноземною державою встановлено обмеження щодо реалізації прав і свобод на її території громадянами України, Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про встановлення відповідного порядку реалізації прав і свобод громадянами цієї держави на території України. Особлива категорія І. г.- глави і співробітники дипломатичних і консульських представництв та інші особи, які користуються привілеями та імунітетами. їх правове становище регламентують міжнародні угоди та акти внутрішнього законодавства.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Іноземні громадяни - Довідник з правознавства