Грунтове середовище життя організмів

РОЗДІЛ ІІІ ЗЕМЛЯ – ПЛАНЕТА СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ

ТЕМА 2 Планета Земля як середовище існування живих організмів

§ 47. Грунтове середовище життя організмів

Вивчення параграфа допоможе вам:

– називати особливості грунтового середовища життя організмів;

– наводити приклади мешканців грунтового середовища життя;

– наводити приклади пристосувань організмів до життя у грунтовому середовищі.

Особливості грунтового середовища. Хоча грунт – пухкий верхній шар земної поверхні, проте грунтове середовище більш щільне,

ніж наземно-повітряне і водне. Тут не побіжиш, не полетиш, не попливеш. У ньому практично відсутнє сонячне світло та значно менше кисню, ніж у наземно-повітряному середовищі.

До основних чинників, що роблять грунт середовищем життя багатьох організмів, належать; вологість, температура, повітря, що заповнює порожнини між грудочками грунту, наявність органічних і неорганічних речовин.

Організми пристосувалися до руху і життя в такому середовищі.

Мешканці Грунту. Це тільки на перший погляд здається, що в грунтовому середовищі мало організмів. Насправді ж їх не менше, ніж в інших середовищах. Тут живе величезна

кількість бактерій (завдяки їм збуваються процеси гниття), одноклітинних організмів, червів, комах та їх личинок. Прикладами найбільших за розмірами тварин грунтового середовища в Україні є сліпак і кріт. Сліпак – травоїдна тварина, що може досягати розмірів 20-35 см. Кріт – хижак, живиться здебільшого личинками мах та дощовими черв’яками. Розміри його тіла вдвічі менші, ніж у сліпака.

Пригадайте, що називають грунтом, з чого він складається.

За допомогою яких дослідів можна виявити воду і повітря у складі грунту?

Грунтове середовище життя організмів

Мал. 161. Мешканці грунту: а – личинка травневого хруща: б – кріт; в – сліпак

Мешканці грунтового середовища розпушують грунт, роблять його проникним для вологи і повітря. Першість у цій справі, як ви вже дізналися з попередньої теми, належить дощовим черв’якам. Вони розпушують, удобрюють грунт та поліпшують надходження у нього повітря і води.

У грунті розташовані корені рослин, грибниці грибів. Бактерії перетворюють відмерлі рештки організмів у гумус, або перегній. Цим вони підвищують родючість грунту.

Пристосування організмів до життя у грунті. Бактерії та одноклітинні організми настільки малі, що проміжків між грудочками грунту, грунтових щілин їм цілком достатньо для переміщення. Видовжене гнучке тіло дощового черв’яка і личинки травневого хруща (мал. 161, а) дозволяє їм просуватися між частинками грунту. Деяким іншим мешканцям грунту допомагають рухатися щетинки, кігтики, волоски, що є на їхньому тілі. Для того, щоб переміщуватись у грунті, кроти і сліпаки (мал. 161, б, в) риють підземні ходи. У крота для цього передні кінцівки плоскі з міцними кігтями, вивернуті назовні подібно до двох лопат. Ними тварина вправно відкидає грунт у сторони і за добу може прокласти хід завдовжки 30 і більше метрів. Тіло його овальне, шерсть і шия короткі, голова конусоподібна, вух майже не помітно, очі крихітні, тому зір поганий. Сліпак риє грунт за допомогою передніх широких зубів. Це нагадує роботу ковша екскаватора.

Грунтове середовище життя організмів

Мал. 162. Вплив людини на грунтове середовище: а – зрошування; б – осушування

Як ви зрозуміли на прикладі крота, у мешканців грунтового середовища поганий, а в багатьох зовсім відсутній, наприклад у сліпака і дощового черв’яка.

Орієнтуватись їм допомагають органи нюху і дотику.

Для мешканців грунту важливі і волоть, і температура грунту. Організми грунтового середовища пристосувалися до їх змін. Наприклад, у спеку дощові черв’яки заглиблюються у грунт на 1-1,5 м, де більше вологи і нижча температура.

Перезволоження та пересихання грунту є однаково згубним і для рослин, і для тварин. Однак людина може позитивно вплинути на грунтове середовище, якщо буде підживлювати і зрошувати посіви чи насадження, знищувати бур’яни і шкідників, осушувати надто зволожений грунт мал. 162).

Вивчаючи склад і властивості грунту, ми зазначали таку його важливу для рослин властивість, як родючість. Вона підтримується завдяки дощовим черв’якам і бактеріям, які розкладають відмерлі рештки організмів.

Станьте дослідниками природи

Зверніть увагу на назву дощових черв’яків. Напевно, їх – даремно так назвали. Після теплого нічного дощу придивіться до відкритої ділянки грунту. На ній ви побачите численні нірки і горбики землі – результат життєдіяльності дощових черв’яків. Може так статися, що бачитимете і самих черв’яків. Серед учених немає одностайної думки про те, чому ці тварини під час дощу доволі швидко переміщуються близько до поверхні грунту та опиняються на поверхні. А що думаєте з цього приводу ви?

Полічіть нірки та горбики на одному квадратному метрі ділянки, щоб знати, скільки черв’яків “потрудилися” на ній.

Скарбничка знань

Грунт як середовище життя давно і плідно досліджують учені. У нашій державі з цією метою в Харкові створено Інститут грунтознавства та агрохімії, якому присвоєно ім’я видатного вченого, академіка Олексія Никаноровича Соколовського (1884-1959). Він народився і здобув вищу освіту в Україні. Понад 10 років його наукової діяльності пов’язано з Україною. Учений здійснював наукові дослідження грунтів, керував лабораторією грунтознавства, був директором Інституту, який нині носить його ім’я.

Перевірка знань

1. Яке середовище називають грунтовим та які його особливості?

2. Назвіть приклади відомих вам мешканців грунтового середовища.

3. Які пристосування до життя у грунтовому середовищі мають кроти, дощові черв’яки і сліпаки?

4. У чому полягає вплив людини як чинника живої природи на організми грунтового середовища?

5. Восени у грунті води більше, ніж улітку. Тоді чому рослини поглинають її менше і розвиваються повільніше, ніж весною?

6. Опишіть результати спостережень, проведених вами за завданням рубрики “Станьте дослідниками природи”.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Грунтове середовище життя організмів - Натурологія