Генетика – Спадковість і мінливість організмів – Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

Біологія
Розмноження та індивідуальний розвиток організмів

Спадковість і мінливість організмів

Генетика

Спадковість і мінливість живих організмів і методи управління ними вивчає наука генетикА.
Генетика як теоретична основа селекції розробляє ефективні шляхи та методи отримання нових порід тварин і сортів рослин. Для досягнення цієї мети вибираються оптимальні системи схрещувань, ефективні методи відбору, управління розвитком спадкових ознак, використання мутагенезу в селекції.
Використання генетичних знань в медицині дозволяє виявити причини спадкових захворювань, особливості їх передачі потомству, запропонувати методи профілактики й лікування.
Пізнання молекулярних основ життєдіяльності організмів привело до використання біологічних процесів і речовин у промислових цілях. З’явилася нова галузь виробництва – біотехнологія. Основні напрями сучасної біотехнології – мікробіологічний синтез, культивування й використання рослинних і тваринних клітин, генна інженерія.
Розроблені методи клітинної, хромосомної і генної інженерії дають можливість видозмінювати організми шляхом впливу на цілі клітини, їх ядра, хромосоми, ділянки хромосом, гени і частини генів.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Генетика – Спадковість і мінливість організмів – Розмноження та індивідуальний розвиток організмів - Довідник з біології