Тварини та навколишнє середовище

Тварини та навколишнє середовище

Розділ 3. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

Тема 11. ОРГАНІЗМИ І СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ

§ 55. Тварини та навколишнє середовище

Тварини в процесі еволюції формувалися в тісному взаємозв’язку з умовами навколишнього середовища.

Середовище існування

Тварини можуть жити в різних середовищах існування: наземному, повітряному, водному, грунтовому, в інших організмах. Кожне середовище існування характеризується певними умовами, або екологічними чинниками. Види тварин, що населяють ділянки із схожими

екологічними чинниками, утворюють угруповання.

Наземно-повітряне середовище. Тут тварини дихають атмосферним киснем, можуть переміщатися по землі або літати. Освоїли суходіл павукоподібні, комахи, земноводні, плазуни, птахи та ссавці. Частина наземних тварин (птахи та ссавці) мають сталу температуру тіла. Багато з цих тварин уміє плавати, частина з них перейшли до водного способу життя (китоподібні).

Водне середовище. Саме у воді зародилося життя. Склад клітин багатоклітинних організмів за своїм сольовим складом нагадує води стародавніх морів і океанів. До водних мешканців належить безліч одноклітинних, колоніальних

і багатоклітинних організмів. Вони дихають киснем, розчиненим у воді, шляхом поглинання його тілом у результаті дифузії або за допомогою спеціальних органів (зовнішніх і внутрішніх зябер). У воді можуть жити тварини, які перейшли до водного способу життя повторно (водяні змії, павук-сріблянка, ластоногі, китоподібні). Тварини в процесі еволюції пристосувалися жити, живитися та переміщатися в певних водних шарах. Так, одні організми живуть на дні водойм, їх називають бентосом (камбала, гідроїдні поліпи), інші активно плавають у товщі води (більшість риб, медузи), треті переміщаються в поверхневих шарах води (клоп-водомір, личинки комара).

Тварини та навколишнє середовище

Гребневики – дрібні тварини, що живуть біля морської поверхні. Ночами вони спричиняють світіння води

Тварини та навколишнє середовище

Черепашка рапани – улюблений сувенір. Проте сам молюск завдає неабиякої шкоди, знищуючи мідій

Тварини та навколишнє середовище

Сліпак риє свої підземні ходи зубами

Тварини та навколишнє середовище

Капустянка, злісний шкідник, має кінцівки зовні схожі на кінцівки крота

Тварини та навколишнє середовище

Свинячий ціп’як має спеціальні органи прикріплення – гачечки

Тварини та навколишнє середовище

Сип білоголовий нині зберігся тільки в горах Криму – типовий хижак, також живиться стервом

Тварини та навколишнє середовище

Ведмідь відноситься до ряду Хижі, проте є всеїдною твариною

Грунтове середовище.

Ці тварини живуть в умовах нестачі світла і відносно сталої температури. У грунті не так сильно відчувається нестача вологи. Як правило, грунтові тварини мають недорозвинений зір, риючі кінцівки (кріт, капустянка). Дихають ці організми атмосферним киснем за допомогою спеціальних органів або всією поверхнею тіла.

Середовище всередині інших організмів. Паразитичні організми, як правило, не зазнають нестачі поживних речовин, але їм потрібні покриви, які захистять їх від агресивного впливу організму-хазяїна. Як правило, ці організми зазнають утруднення в зустрічі з представником протилежної статі, тому багато з них є гермафродитами. Щоб залишити потомство, вони повинні продукувати величезну кількість нащадків.

Взаємозв’язки тварин у природних угрупованнях

Основні взаємозв’язки організмів грунтуються на енергетичних взаємозв’язках, це трофічні зв’язки. Усі твраини за типом живлення поділяють на три групи: рослиноїдні; організми, які живляться тілами інших тварин, і ті, які поглинають органічні речовини.

Рослиноїдні організми можуть живитися соковитими частинами рослин, корою, насінням і плодами, пилком. Рослиноїдними також є паразити рослин.

М’ясоїдні тварини можуть живитися організмами, вбиваючи їх (хижаки), можуть живитися тілами мертвих організмів (мертвоїди).

Тварин, які живляться і рослинами, і тваринами, називають всеїдними.

Особливу групу тварин які не вбивають, але завдають шкоди, становлять паразити тварин.

Тварини-сапротрофи живляться органічними речовинами, що залишились після розпаду інших організмів. Це дощові черви, молюски-фільтратори, тощо.

Запам’ятайте найважливіше

Кожне середовище існування має комплекс властивостей. У процесі еволюції організми пристосувалися до певного середовища існування. У природних угрупованнях існують різні форми взаємозв’язків і взаємодії організмів, з яких найбільш значущими є трофічні або харчові зв’язки.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Тварини та навколишнє середовище - Біологія