Вищий нагляд за додержанням законів

Вищий нагляд за додержанням законів – цей термін є у чинній Конституції України та Законі України “Про прокуратуру”. У Конституційному Договорі даний термін не. вживається. За Договором на Генерального прокурора України і підпорядкованих йому прокурорівпокладено нагляд за додержанням Конституції та законів України органами та посадовими особами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, а також громадянами України і особами без громадянства.

В. н. за д. з. спрямований на утвердження верховенства закону і зміцнення правопорядку. Його завданнями є захист від неправомірних посягань: закріплених Конституцією України незалежності республіки, суспільного та державного ладу, політичної та економічної систем, прав національних груп і територіальних утворень; гарантованих Конституцією, іншими законами України та міжнародно-правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод людини і громадянина; основ демократичного устрою державної влади, правового статусу місцевих Рад народних депутатів, органів територіального громадського самоврядування. Порядок здійснення цього нагляду, повноваження і гарантії прокурорів у процесі наглядових дій регулюють Закон України

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Вищий нагляд за додержанням законів - Довідник з правознавства