Інвестиційні операції комерційних банків

Інвестиційні операції комерційних банків – операції з усіма видами майнових та інтелектуальних цінностей, які вкладаються в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності й дають прибуток або забезпечують соціальний ефект. Об’єктами інвестиційної діяльності є будь-яке майно, цінні папери, цільові грошові вклади, науково-технічна продукція, інтелектуальні цінності, інші об’єкти власності, майнові права. Інвестиційна політика комерційного банку повинна спрямовуватися на підтримку відповідної пропорції між первинним та вторинним резервами цінних паперів. І. о. к. б. передбачають насамперед придбання акцій підприємств, які вони фінансують, та розміщення на грошових ринках власних акцій і облігацій з метою залучення грошових коштів, здійснення довготермінового кредитування й фінансування різних галузей господарства. Такі вкладення ще називаються портфельними інвестиціями.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)

Інвестиційні операції комерційних банків - Економічний словник