Історичний розвиток органічного світу

Біологія. Експерес-підготовка до ЗНО та ДПА

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

РОЗДІЛ V. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ОРГАНІЧНОГО СВІТУ

Тема 2. Історичний розвиток органічного світу

Гіпотези виникнення життя

Історичний розвиток органічного світу

Гіпотеза

Суть гіпотези

І. Абіогенез

Самозародження

Раптове виникнення складноорганізованих живих істот

Спонтанне зародження

Життя виникало неодноразово з речовин неживої природи

Біохімічна

еволюція

Життя виникло як наслідок багатоетапних процесів, які підпорядковуються природним законам. Теорія Опаріна

II. Біогенез

Панспермія

Життя занесене на нашу планету ззовні

Гіпотеза стаціонарного стану

Життя існувало завжди

Креаціонізм

Життя створене надприродною істотою в певний час

Біохімічна еволюція

Біологічній еволюції передувала хімічна еволюція органічних речовин, яка тривала протягом кількох сотень мільйонів років.

Історичний розвиток органічного світу

Первинна атмосфера

Землі складалась із вуглекислого газу, метану, амоніаку, оксидів сірки, сірководню та водяної пари. Озонового шару не було, і до поверхні суходолу та Світового океану надходив потік космічного та ультрафіолетового сонячного випромінювання. Унаслідок підвищеної вулканічної активності у води Світового океану й атмосферу потрапляли різноманітні хімічні сполуки. У морській воді в умовах випромінювання та проходження через них електричних розрядів (блискавки), утворювались деякі органічні сполуки.

Коацервати – скупчення нуклеотидів, амінокислот, невеликих ланцюжків з амінокислот, моносахаридів тощо, яке відокремлене від води поверхнею розділу.

Протягом мільйонів років такі структури ускладнювалися внаслідок включення до їх складу нових різноманітних білкових молекул, завдяки вип’ячуванню окремих її ділянок усередину або назовні.

Еволюційно закріплювалися лише такі системи, які були здатні до саморегуляції й самовідродження. Це були перші живі організми – протобіонти.

Історичний розвиток органічного світу

Перші організми були анаеробними гетеротрофами. У той час коли метаболізм певних істот базувався на гліколізі, інші виробляли здатність використовувати атмосферний вуглекислий газ для утворення різних органічних речовин, треті навчилися фіксувати атмосферний азот.

Унаслідок зменшення запасу абіогенних органічних речовин виникла жорстока конкуренція, яка прискорила процес еволюції первинних гетеротрофів. Виключною подією стало виникнення фотосинтезу. Він звільнив життя від залежності від органічних сполук абіогенного походження. Перші фотосинтезуючі істоти одержували водень шляхом розщеплення органіки або сірководню, тобто фотосинтез був безкисневим.

Потім ціанобактерії засвоїли фоторозщеплення води. Побічним продуктом такого фотосинтезу стає кисень. Його накопичення в атмосфері привело до ускладнення життя первинних гетеротрофів. Деякі з них вимерли, інші знайшли середовище, де кисень відсутній, треті пішли шляхом, який привів до виникнення еукаріотичних клітин. Частина з них утворила симбіоз із аеробними істотами.

Частково первинні гетеротрофи поглинали аеробні клітини, не розщеплюючи, а зберігаючи їх як “енергетичні станції” – утворилися мітохондрії. Інша частина вступала в симбіоз з первинними фотосинтетиками, зберігаючи їх у вигляді хлоропластів. Такі симбіонти дали початок царству Рослини.

Докази єдності походження й розвитку живої матерії

Єдиний генетичний код у всіх організмів, наявність однакових механізмів матричного синтезу нуклеїнових кислот і білків

Клітина – єдина елементарна одиниця живого, схожий біохімічний склад клітин; наявність і однотипність будови органоїдів

Походження живих клітин тільки з інших клітин

Процеси зберігання, передачі, реалізації та зміни генетичної інформації у всіх клітин універсальні

Наявність у багатьох типів тварин гомологічних органів та систем

Схожість зародків на ранніх стадіях розвитку

У людини (і деяких тварин) зустрічаються атавізми та рудименти

Палеонтологами знайдені перехідні форми

Серед класів є як примітивні, так і високорозвинені представники

Геохронологічна історія Землі

Історичний розвиток органічного світу

Історичний розвиток органічного світу

Антропогенез

Антропогенез – процес історико-еволюційного формування людини, первинного розвитку її трудової діяльності, мови, а також суспільства.

Історичний розвиток органічного світу

Родовід людини

Історичний розвиток органічного світу

Еволюційне дерево людини

Історичний розвиток органічного світу

Дріопітек

Австралопітек

Найдавніша

Людина

Прадавні люди

Кроманьйонець

Сучасна людина

Знаряддя праці відсутні

Використовують природні предмети як знаряддя праці

Виготовлення примітивних кам’яних знарядь?

Ретельна обробка кам’яних знарядь, знаряддя з кісток

Виготовлення складного знаряддя праці

Виготовлення складних знарядь і механізмів

Стадний спосіб життя

Прямоходіння. Стадний спосіб життя. Відсутність мови. Використання вогню

Суспільний спосіб життя. Підтримання вогню

Родинна община. Постійне користування вогнем, вміння добувати його. Використовування печер для житла

Суспільство. Будівництво поселень. Поява звичаїв. Виникнення мистецтва, землеробства

Найвищі досягнення в науці, техніці, мистецтві

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)


Історичний розвиток органічного світу - Довідник з біології